«Det er ingen reelle alternativer til dagens bussterminal»

Sortland Arbeiderlag ber for bussterminalen.
Meninger

Nordland fylkeskommune har vedtatt å legge ned bussterminalen på Sortland.

Bussterminalen har stor betydning for de som reiser kollektivt i- og til og fra Vesterålen. Med 62 busser i døgnet er bussterminalen på Sortland et av Nordlands største knutepunkt.

Bussterminalen inneholder bekvemmeligheter som venterom, oppbevaringsbokser, toaletter og kiosk. Terminalen er nylig oppgradert og har god standard. Her venter skoleelever, lokalt reisende og mange turister. Her er skolebusser, lokalbusser, flybusser og langruter.

Det er ingen reelle alternativer til dagens bussterminal. Gateterminaler er ingen løsning for de reisende eller for avvikling av trafikken i en allerede overbelastet Vesterålsgate. Sentrumsgatene i Sortland er ikke tilrettelagt for busskjøring og det er ikke ønskelig med økt bilkjøring.

Sortland Arbeiderlag har forståelse for Nordland fylkeskommunes økonomiske situasjon, med kutt i overføringene for staten. For øvrig er likevel bussterminalen på Sortland et viktig knutepunkt for de som reiser kollektivt.  Sortland Arbeiderlag ber derfor Nordland fylkeskommune revurdere nedleggelse av bussterminalen på Sortland.