«Vi krever en ansvarlig, stabil og forutsigbar petroleumspolitikk»

Meninger

Det er med stor skuffelse vi nå ser  at Arbeiderparti kan gjøre en radikal endring i olje- og gasspolitikken. Tidligere har man vært klar på at kunnskap skal ligge til grunn for beslutninger, det har også vært argumentasjonen til Ap i debatten om Nordland VI, VII og Troms II. Hvorfor har man plutselig fått det så travelt med å snu?

Argumentasjonen fra Ap er at det ikke er mulig å komme i gang nå. Det er ingen politiske konstellasjoner som kan få gjennom et vedtak. Flertallets politikk blir blokkert av et lite mindretall på Stortinget. At man da velger å kaste inn håndkleet, i stedet for å stå på den stødige politikken som har vært ført til nå, skuffer oss stort.

Norge har alltid ført en trinnvis og kunnskapsbasert oljepolitikk, og vi forventer at Arbeiderpartiet er den fremste garantist for at det fortsetter slik. Oljeindustrien sikrer arbeid og velferd! Vår velferdsutvikling er et resultat av fornftig utnyttelse av våre naturressrser kombinert med sosialt ansvarlig fordeling.

Den Norske olje- og gassnæringen er ikke bare den viktigste økonomiske bærebjelken i vår velferdsstat, den er også den tyngste kompetanse-, teknologi og inovasjons- «fabrikken» i Norge. Vi må som samfunn forvalte denne fantastiske posisjonen  godt i tiårene som kommer.