«Sentraliseringsmakten forstår tall, men denne ligningen er visst vanskelig»

Jitse Buitink.  Foto: Fotograf Jane W.

Meninger

Kunnskap=makt=sentralisering

Kommuner med høyt snitt av utdanning får mer rammeoverføringer fra staten. Hva skjer når studietilbudene i distriktene legges ned?

Vi skal nå sette opp en ligning med en ukjent, x, også skal vi finne ut hva x er. Simpel mattematikk som selv rektoren ved Nord Universitet og være eminente regjeringsmedlemmer kan forstå.

Først tar vi de elementer av regnestykket vi kan.

a) Sentraliseringsmakta belønner de kommuner hvor innbyggerne er godt skolerte med økte rammeoverføringer.

b) Det er en kjennsgjerning at universitetsbyer har høyere snitt av utdanning i befolkningen.

c) Utdanningen i distriktene legges ned, dette gjelder utdanning i alle ledd, vgs, høyskole, universitet. Utdanning må skje i sentrale strøk.

d) Studenter slår seg gjerne ned ved studiestedet etter endt utdanning.

e) Sentrale strøk


Så tar vi den ukjente faktoren, nemlig hvor blir våre høyt utdannede fra distriktene av? Vi kaller dem X.

Ok, så må vi sette opp regnestykket. Hvilke elementer må vi ha med for å finne X?

Vi prøver å sette opp a+b+c+d = X, og først må vi trekke sammen

a+b) De sentral strøk i landet har en høy inngang i personskatt og rammeoverføringer. De har råd til lobbyiister og høyt utdannende saksbehandlere. De arbeider hardt for å få lagt mest mulig av utdanningen til sine kommuner. De lager gode avtaler for de mindre studietilbudene, og «fikser» så de blir en integrert del av utdanningstilbudet. Svaret blir e.

c+d) X ønsker å studere nært hjemme og bidrar til å øke søkningen til de desentraliserte tilbudene. Men nå er tilbudene uten egen makt, og blir tvangsavviklet, stikk i strid med avtaler. Studenten tvinges til å studere i sentrale strøk


(a+b)+(c+d)= X

e+e=X

2e= X

X=2e

X/2 = 2e/2

0,5 X = sentrale strøk


Altså går antall studenter fra distriktene ned til halvparten, og de bosetter seg eg ved studiestedene.


Skal vi nå bruke det vi fant og sette opp et kontrollregnestykke bare for skøy?


Nesna kommune har 1800 innbyggere, Hadsel har 8200, totalt 10000. La oss si at 10% av befolkningen skal bidra til å høyne snittet i utdanningen som igjen skal gi høyere rammeoverføringer. (10.000x10%)0,5X= 50studenter som Nesna og Hadsel kommune har oppfostret ender opp som bidrag til sentraliseringsmaktens rammeoverføringer til sentral strøk.


Er det virkelig slik vi vil ha det? Vilkårene for rammeoverføringer er udemokratiske og direkte distriktsfiendtlige. Vi trenger utdanningstilbudene våre. Vi trenger vidregående tilbudet i Båtsfjord, Høyskole i Sandnessjøen, Nesna og i Hadsel. Hvor lenge skal denne kolonimakten få rane Nord-Norge. Vi tappes for alle ressurser, også de menneskelige.