«Avgjør skolestrukturen – FØR valget»

Meninger

Christoffer Ellingsen (R) har reagert på at jeg mener velgerne bør få vite hva politikerne kommer til å stemme i skolestruktursaken før valget. Det syns jeg er litt rart. Ellingsen presentert noen andre argumenter enn at vi må vente til etter valget, ville jeg lyttet med interesse. Er det for eksempel noen parter som ikke er blitt hørt? Er det feil og mangler i utredningen? Er det kunnskap vi burde hatt, men som vi enda ikke har fått? Svaret er nei.


 

Utredning av ny skolestruktur har vært etterspurt i lang tid, og når den nå er kommet er det etter en svært grundig prosess. Det foreligger hundrevis av sider med høringsuttalelser, analyser, vurderinger og forslag. Foreldre og lærere, byråkrater og politikere, legd og lærd – alle har fått sagt sitt. Vi har den kunnskapen vi trenger, det vi mangler er kommunestyret bestemmer seg for hva skolestrukturen faktisk skal være. Det fortjener elever, foreldre, lærere, andre ansatte og resten av Sortlands befolkning å få vite. FØR valget.


Det saken handler om er nemlig at ingen av partiene får flertall for sine forslag. Skolestrukturen kommer altså til å bli avgjort ved et kompromiss. Innholdet i dette kompromisset, og hvem som stemmer for det, er noe velgerne etter min mening har krav på vite om før de går til stemmelokalet. Alternativet er at folk skal stemme utfra forslag de vet med sikkerhet ikke blir vedtatt, og så håpe at partiet ikke etter valget inngår en avtale som gjør at stemmen føles bortkastet. Etter valget er det fire år til neste valg, og man skal ikke se bort fra at utfallet vil kunne bli annerledes når posisjoner og representasjon er sikret for perioden. Så hvorfor skulle man utsette avgjørelsen?


Alle partier har nå sagt hva de mener er det beste resultatet, men vi vet ingenting om hva de mener er det nest beste resultatet, altså hva de kan gå med på i et kompromiss. Uavhengig av hva Ellingsen og Rødts motivasjon er, vil jeg advare mot å la dette henge i løse lufta til etter valgkampen. Hvis motivasjonen til Ellingsen er å sanke stemmer er det en ærlig sak, men min mening er at saken er for viktig til den typen taktikkeri. Det var det jeg ga uttrykk for i VOL, og det står jeg for. Jeg mener det ER unnvikende å nå – etter en så lang og grundig prosess – fortsatt stå å skrape med beina i grusen. Politikere skal ta ansvar – og deretter møte folkets dom.


Ellingsen forsøker også å kritisere SV på bakgrunn av at vår foreslåtte nedleggelse av Holandskolen ikke stod i programmet som ble skrevet for fire år siden. Det faller på sin egen urimelighet at vi skulle forutse utfallet av utredningen som nå er ferdig. SV forholder seg til den beste og nyeste kunnskapen, og den peker etter vår mening – dessverre – i retning av at Holandskolen er for liten. Vi mener det er en styrke for kommunen å ha barneskoler nært der barna faktisk bor, men samtidig går det en grense. 37 unger fordelt på 1. til 7. klasse er marginalt, og det tror jeg de fleste ser.


Ellers skriver Ellingsen at jeg sier det lukter ille av Rødts forslag, men dette er en litt dramatisert gjengivelse av det jeg har sagt. Jeg sa at det luktet strategisk tenkning av et ønske om å utsette saken til over valget. Jeg sa ikke at det luktet ille, og jeg nevnte aldri Rødt. Jeg forstår at Ellingsen reagerer på at jeg kalte en slik vurdering feig – jeg er åpen for at akkurat det var over streken – men jeg syns nok samtidig han flytter oppmerksomheten vekk fra poenget: Folk må få vite hva partiene faktisk vil gjøre med skolestrukturen.