Ordfører Bråthens fakta

Ordfører Karianne B. Bråthen i Øksnes. 

Meninger

Viser til ordfører Bråthens tilsvar på grunngitt spørsmål fra P.O. Larsen (Sp)

-Tiltak i forhold til rombehov? Hva betyr det, utover å sette opp en brakkerigg (Joda, det høres bedre ut med modulbygg)? Når romsituasjonen er bedre på tross av økt elevtall, hvilken klassestørrelse snakker man da om?

Uteområder: Det blir spennende å høre både fra Strengelvågelever og Sommarøy-elever hva de synes om utearealene når skolen er kommet i gang til høsten.

Ut fra planlagte tiltak som skal settes i verk mht. atferdsproblemer og sykefravær, så konkluderer ordfører med at de «er i stand til» å overføre elever. Så da vet man på forhånd at tiltakene virker? Ansettelse av miljøterapeut i lignende situasjoner ved andre skoler rundt om i landet, viser i høyeste grad til varierende resultater. Når skolesjefen tidligere har uttalt at det allerede er ansatt en miljøterapeut, betyr det da at det det er en person med erfaring og utdanning til å håndtere en så vanskelig situasjon? Er det en fast stilling, så mener man at problemet vil vedvare. Er det en midlertidig stilling så anser man problemet som løsbart. Har kommunen ansatt på fast basis for noe man anser som løsbart?

Ordføreren mener skolesektoren trenger arbeidsfred. Mener da ordføreren at når hun henvender seg ut i det offentlige med sitt svar, så er det det offentlige som ikke har gitt sektoren den fred de behøver, eller mener hun at det er administrasjonen som ikke har gitt skolen denne freden? Eller en tredje variant: Politikere spør betimelige spørsmål, men skaper uro?

Ordfører minner om at når man gjør slike store grep er det naturlig at det oppleves litt kaotisk i starten, og det vil ta tid før ting «setter seg». Da vil jeg minne ordføreren om det samme som jeg minnet skolesjefen om: -informasjon, medvirkning og faglig utvikling er det som må til for at en omstilling skal bli konstruktiv og positiv for den enkelte arbeidstaker. Uten dette vil det som oftest bli stressreaksjoner og sykdom. Det naturlige spørsmålet blir da: Er dette blitt ivaretatt i tilstrekkelig grad siden sykefraværet ligger på over 8% og hvor snittet for denne sektoren er 6,9%?

Det er også litt valgkamppreg over ordførerens avrunding i sitt svar. Når ordføreren mener at det virker som noen tror at pengesekken til kommunen er en Sareptas krukke, mener hun dette på alvor eller er det bare et sleivspark til politiske motstandere?

Når administrasjonen «mener» noe, så er det altså slik at det må ansees som fakta? Dette er en type retorikk som ikke står til troende. Videre sier ordføreren: «Dette skjedde under utbyggingen av Myre skole og at man da valgte å kutte i for eksempel kantina, tror jeg handlet om økonomi.» Vet ikke ordføreren dette med sikkerhet, er det i beste fall forstemmende.

Så gjenstår det å se om Larsen sier seg fornøyd med svaret.