Hadsel kommune viser veien fremover

Mika Gaunitz Renard gleder seg til helgens utstillingsåpning.  Foto: Knut Ivar Aarstein

Meninger

Hadsel kommune viser veien fremover med igangsetting av miljø og klimasmarte nye boligområder.

Jeg viser til planleggingen av «Klimaskogen boligområde», som er en nyskapende måte å bygge på der man legger vekt på

klima, miljø, folkehelse og innovative løsninger. Man planlegger for plusshus - meget velisolerte hus, som gjennom å bruke

solceller og jordvarme gir mer energi enn husstanden forbruker. Man vil også legge opp til at byggene plasseres så det blir et stort og bilfritt tun i midten.

I det nye boligområdet skal det være møteplass, varmekompostering og økologisk parsellhage. Man planlegger også for felles bildeling, felles utstyrsbank med ting som alle kan låne og bruke. Man ønsker at 15 % av boligmassen skal brukes til boligsosiale formål - felleslokaler.

Jeg mener at mye av dette både er nødvendig og kommer å bli ny byggestandard innen kort tid.