Uberørt natur – en uvurderlig verdi

Toine C. Sannes, ordførerkandidat Miljøpartiet De Grønne.  Foto: Innsendt

Meninger

Oddmund Enoksen i SV har i dag på trykk et innlegg uberørt natur som hellig ku, som blant annet omfavner oppdrett i åpne anlegg, deponering av gruveavfall i fjordene og bygging av vindturbiner i uberørt natur. Samtidig i dag la FN fram en ny urovekkende rapport om klima og naturkrise.

Rapporten slår fast det vi i De Grønne har sagt lenge: Klimakrisen og naturkrisen henger sammen. Vi må kutte alle utslipp av kull, olje og gass, men vi løser ikke klimakrisen uten i tillegg å stanse naturødeleggelsene og endre matsystemet.

Villmarkspreget natur, som ikke huser hellige kyr, er natur som ligger fem kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre tekniske inngrep. Ved starten av 1900-tallet var om lag halvparten av Norges fastlandsareal villmarkspreget. I januar 2013 var rundt 11,6 prosent villmarkspreget, så det stemmer når Enoksen påstår at «det knapt er mulig å drive med noen menneskelig aktivitet uten at vi etterlater oss større eller mindre fotavtrykk». Vi i De Grønne mener at fra nå av skal avtrykket minimeres, og politikken vår bygger rundt det. De viktigste grunnene til denne statistikken er veibygging og ulike typer energianlegg. Innenfor veibygging er det særlig skogsveier som har medført tap av inngrepsfrie områder. Det er denne trenden som De Grønne ønsker å stoppe. Vi er tydelige på at det ikke skal bygges vindkraft i urørt natur, og at utbygging bør skje nærmere eksisterende kraftnettet og der det allerede er naturinngrep. Kan det være så feil?

Jeg skal også gi Enoksen rett i at fisk driter rett i sjøen. Og ikke så rent lite heller. Fiskeoppdrett fører til enorme utslipp av dritt. NOFIMA har regnet ut at det dreier seg om 500 000 tonn med avføring, hvert år urenset rett ut i fjordene våre. Det tilsvarer like mye som at vi ville latt kloakken fra 20 millioner mennesker gå rett fra dass og ut i fjorden. 

Er det ikke også et fascinerende paradoks, at om man eier en fritidsbåt og tømmer dassen i sjøen innaskjærs, så kan man forvente seg en saftig bot? Mens oppdrettsindustrien forurenser med loven på sin side? Det vil vi gjøre noe med. Miljøpartiet De Grønne ønsker oppdrett inn i lukkede anlegg, slik som de er i ferd med å gjennomføre i Andøy og andre steder der man tenker innovativt. Vi sier også nei til å tømme gruveavfall i fjordene. Vi skal etterlate naturen i best mulig stand til dem som kommer etter oss.