«Klimaet først!»

Meninger

Altfor lenge har vi vært slapp i klypa lokalt når det gjelder klima og miljøspørsmål. Vi har stirret oss blinde på at klimaet må berges av Stortinget, men alle utslipp skjer i en kommune, og Sortland Kommune kan gjøre mye mer. Det må vi endre – Nå! Sortland SV går til valg på en kraftig omlegging av klimapolitikken, slik at vi kan gjøre vår del av den grønne omstillingen. Vi kommer ikke til å inngå forpliktende samarbeid etter valget, hvis våre klimakrav ikke blir innfridd. Men hva kan vi gjøre?

Først av alt må vi skaffe oss oversikt over utslippene i kommunen, derfor må vi ha et klimaregnskap. Når vi har fått på plass et klimaregnskap, ser vi hvor store utslippene er, og hvor de kommer fra. Når vi har oversikt, må vi lage et klimabudsjett, og sørge for at alt vi gjør blir regnet inn. Skal vi bygge noe, kjøpe noe, frakte noe må vi kutte utslipp et annet sted, for alt har en klimakostnad. Både regnskapet og budsjettet må være åpent tilgjengelig, for vi som bor i Sortland har rett til å vite om vi er en del av problemet, eller en del av løsningen. Det handler om fremtida for oss alle, men mest av alt for barna.

Når vi har et klimaregnskap, kan vi styre hele Sortlands budsjett, på over en milliard kroner, i klimavennlig retning. Det monner når en så stor aktør snur skuta! Alle våre innkjøp må bidra til mindre utslipp: Engangsprodukter må vekk, plast må erstattes med andre materialer, og møbler, kontorutstyr, redskaper, skolebygg, ja, absolutt alt vi handler må vurderes nøye: Vil dette innkjøpet bidra til å ødelegge klimaet?

Alle våre byggeplaner må prosjekteres for minst mulig karbonavtrykk. Når vi skal bygge f.eks. nytt idrettsanlegg, bør vi vurdere om vi kan kreve at entreprenøren skal bruke utslippsfrie anleggsmaskiner. Vi bør vurdere om vi kan  bygge i tre i stedet for klimafiendtlig betong. Vi bør innrede bygg med klima- og miljøvennlige løsninger, som er fraktet kortest mulig og varer lenge. Vi har ikke råd til å trekke på skuldrene, for vi står allerede midt i klimakrisa, og den kommer bare til å bli verre.

Skipstrafikk er blant de aller største utslippskildene i Sortland. Derfor bør vi jobbe steinhardt for å installere landstrøm i havna. Holmøy har gått foran og installert en ekstra trafo som kan levere 1000 volts landstrøm til Prestfjord. Det er fantastisk at næringslivet leder an og tar ansvar, men det er tilsvarende bedrøvelig at våre folkevalgte ikke har gjort det. Landstrøm må på plass, og når tilbudet er der bør vi stille krav om at de som legger til kai benytter det. Vi kan ikke være medskyldige i andres utslipp!

Derfor er det også viktig at Sortland bruker sin innkjøpsmakt og vurderer hvor vi plasserer våre penger. Det vi betaler i skatt, skal ikke i neste omgang gå til å ødelegge klima og miljø! Vi skal velge leverandører som er i forkant med å erstatte gammel og forurensende teknologi med nye, grønne løsninger. Valg av bank- og finansløsninger skal likeledes signalisere veldig klart at Sortland går foran i kampen for klimaet.

Det er mange andre tiltak som vil bli nødvendige, hvis vi skal ta vårt ansvar på alvor. Vi bør sette oss offensive mål, og jobbe målrettet for å nå dem, og Sortland SV mener det er mulig å kutte opp til 75% av klimagassutslippene kommunen. Det kan vi få til med anbudskrav, energieffektivisering av bygg, bygging av nytt kloakkrenseanlegg, elbil-ladere, kutt i matsvinn og mye mer.

Vi har bare en planet, og vi er i ferd med å ødelegge den. Kun kontant og engasjert handling kan redde oss. I stortingsvalget om to år kan vi velge en regjering som tar disse utfordringene på alvor, men vi har ikke to år å kaste bort, derfor må vi starte arbeidet umiddelbart etter valget: Sortland SV vil derfor ikke bli en del av posisjonen hvis  vi ikke får gjennomslag for å innføre klimaregnskap og -budsjett, og et vedtak om offensive, konkrete og forpliktene kutt i klimagassutslippene. Sortland må bli på lag med klimaet, ikke i krig med det!