«Forsøpling av havet og debatten med Enoksen»

Meninger

Oddmund Enoksen har markert seg både som SV-politiker og privatperson som tydelig forsvarer av oppdrett uten særlig forståelse for miljø og forsøpling av dagens måte å drive oppdrett på. Ikke bare det. Han driver i tillegg forsøpling av debatten rundt de samme spørsmålene. I debatten omformer Oddmund Enoksen motdebattantenes standpunktpunkter. Deretter argumentere han mot sin egen, nye versjon av andres standpunkt. Dette er en snedig måte å diskutere på. Vi kan likevel vanskelig la hans forvrenging av «sannheten» stå uimotsagt. Saka gjelder et mulig oppdrettsanlegg utafor Holand. Her er 2 eksempler:

Vi skrev:  

Mange fikk følelsen av at her hadde oppdrettsselskapet og kommunen stukket hodene sammen, og planlagt anlegget bak ryggen på innbyggerne.

Enoksen omskriver vår tekst slik:

«Kommunen og Eidsfjord Sjøfarm har stukket hodene sammen og planlagt oppdrettsanlegg på Holand bak ryggen på innbyggerne.» Å påstå at dette var noe Eidsfjord Sjøfarm og kommunen hadde pønska ut i hemmelighet, har derfor ingen rot i virkeligheten.

Vi har verken påstått at partene hadde stukket hodene sammen og at noe var planlagt i hemmelighet – dette siste ordet var ikke nevnt i vår tekst. Men i sin iver etter å forsvare oppdrettsnæringa sin miljøfiendtlige produksjon, er tydeligvis alt tillatt i Enoksen sin verden.

Vi skrev:

«Det lot ikke til at alle medlemmene i formannskapet hadde lest innspillene som var kommet. Behandlingen minnet om en farse. Miljø, fare for forurensning og påvirkning på det biologiske miljøet ble ikke vektlagt av flertallet. Partiet Høyre var derimot bekymret for at kommunen kunne gå glipp av framtidig tildeling fra Havbruksfondet, dersom anlegget ikke ble bygd.»

Enoksen omskriver vår tekst slik:

 «Sortland formannskaps behandling av saka var en farse.» og «Rødt klarer likevel å karakterisere formannskapets behandling som en farse. Hva det farseaktige besto i, får vi ingen svar på fra Rødt. Enten har ikke Rødt skjønt hva en farse er, eller så har de grepet blindt i sin egen verktøykasse med negative karakteristikker.»

Disse eksemplene viser at Enoksen skriver om motdebattenes standpunkter og deretter karakterisere dette ut fra hans egen formulering. Vårt innlegg begrunner faktisk hva vi mente med at dette «minnet om en farse».

Oddmund Enoksen var verken deltaker i formannskapet eller tilstede under behandlingen i formannskapet. Etter vårt skjønn har han lite grunnlag for å si noe om dette.

Enoksen har gang på gang vist at han i liten grad ser ut til å bry seg om den store utfordringa både lokalmiljøet og verden ellers står overfor når det gjelder miljø og forsøpling.Han er i så måte konsekvent.