– Skal det bo folk i Kvalsaukan?

Meninger

Det har bodd folk i Kvalsaukan i mange hundre år. Voksne og barn. Hus har blitt bygd. Jord har blitt dyrka. I dag er det rundt 18 hus hvor det bor folk fast. Med tilsammen i underkant av 50 personer.

I løpet av de siste 20 åra har det også blitt bygd noen nye hus i bygda. Byggetillatelser har blitt innvilga gjennom dispensasjon fra gjeldende arealplaner.


Vedtok uttalelse om Kringelen og Kvalsaukan

Sortland formannskap vedtok i dag en uttalelse om kommunens arealplan.

 

For å slippe å gå vegen om dispensasjon, ble det i den nye arealplanen åpna for at det kunne bygges inntil 5 nye hus i planperioden fram til 2024. Det var utålelig for reindrifta. Reinbeitedistriktet har derfor fått Sametinget til å fremme innsigelse mot dette punktet i arealplanen.

Begrunnelsen er at nye hus vil medføre fleire mennesker i Kvalsaukan. Fleire mennesker kan bety auka ferdsel i utmarka. Og slik ferdsel vil angivelig være ødeleggende for reindrifta i området.

At inntil fem nye hus i Kvalsaukan vil være ødeleggende for reindrifta, har ingen rot i virkeligheten. Det veit de som bor i Kvalsaukan. Det veit også de som har litt kjennskap til bygda. Og det vil også alle andre måtte erkjenne om de prøver å skaffe seg en smule kunnskap om hva som skjer i området.


 

Kommunaldepartementet skal nå avgjøre om Sametingets innsigelse skal tas til følge eller ikke. I den forbindelse har et flertall i Sortland formannskap klart  kunststykket å bøye unna for kravet fra Sametinget. De anbefaler kommunestyret å sende en uttalelse til departementet om at det likevel ikke er så nøye å kunne bygge nye hus i Kvalsaukan.

Det er grunn til å undres over hva som ligger til grunn for ei slik anbefaling. 

- Meiner formannskapets fleirtall i ramme alvor at det er hold i påstanden fra reindrifta og Sametinget om at et fåtall nye boliger vil være ødeleggende for reindrifta?

– Hvis svaret er nei: Hva er da begrunnelsen for å sende et slikt signal til departementet? – Og er virkelig formannskapets fleirtall villig til å overlate til en enkelt beboer i Kvalsaukan – reindriftsutøveren Arild Inga – å bestemme om det skal være mulig å få bygd et nytt hus i bygda?

Jeg vil tro at både de som bor i Kvalsaukan og andre innbyggere i kommunen er interessert i å få et svar på dette før kommunestyret behandler saka torsdag 7. november.