Uttalelse vedrørende forslag om nedleggelse av idrettsfag på Sortland VGS

DAGLIG LEDER: Daniel Kvile i Hålogaland Fotballkrets.  Foto: Ivar Hjelvik

Meninger

Hålogaland Fotballkrets ønsker å gi en uttalelse til forslagene til ny tilbudsstruktur for de videregående skolene i Nordland, som ble lagt frem i forrige uke. Hvor det i forslaget ligger en nedleggelse av idrettsfag på Sortland VGS.

For idretten i region Vesterålen vil dette være et stort tap, og for folkehelsen et enda større tap. I en region som allerede sliter med fraflytting i aldersgruppen 20 – 40, så vil ikke slike nedleggelser være oppbyggende. Hålogaland Fotballkrets er en representant for den største idretten, fotball, men vi vet også at andre idretter har gitt sine tilbakemeldinger, blant annet volleyball.

Når det i tillegg er mange søkere til denne linjen, og en lav strykprosent og frafallsprosent, så kan vi ikke se at denne linjen er samfunnsøkonomisk dyrere enn andre studieretninger.

Hålogaland Fotballkrets har et godt samarbeid med Sortland VGS. For trener- og lederutdanningen i vår region er denne linjen en svært viktig bidragsyter til kursing av unge trenere og ledere, noe den har vært i mange år. Skolen har gjennom årene bygget opp en stor idrettslig kompetanse, som med et vedtak om nedleggelse vil brytes ned. Dette er også personer som er knyttet til klubber i ulike roller, og også i vårt eget kretsapparat.

Hvert år arrangeres det NFFs trenerkurs på Sortland VGS. Dette er med å utdanne trenere og ledere på et tidligere stadium, og vil være viktig for å holde i gang sunn og god aktivitet for barn og unge i lokalmiljøet under studiene, og også på senere tidspunkt.

For regionen, idretten, klubbene og spillerne er det viktig å beholde idrettslinja på Sortland. Ikke bare for å kunne tilby spillere sunn og god aktivitet, men også en spesialisering innen fotball og andre idretter. Vi ser nå stor fare for at spillere vil flytte tidligere ut av regionen vår, noe som vil føre til færre spillere og lag i en allerede utsatt region hvor vi ser at antall lag faller jevnt og trutt.

Spesielt bekymret er vi for utøvere som ønsker å satse innenfor sin idrett. For disse blir nærmeste tilbud i Bodø eller Tromsø, eventuelt andre steder for utøvere i andre idretter. Hvor merkostnadene for elevene er fra kr. 10 000 (sjakk og curling) til kr. 100 000 (alpint) hvert eneste skoleår, i tillegg til dyrere oppholdskostnader og dyrere reise til og fra hjemmet.

Hålogaland Fotballkrets håper Nordland Fylkeskommune endrer sin innstilling, slik at en populær linje, med et svært godt faglig miljø, fremdeles vil bestå