– Fred landbruksutdanningen!

Meninger

Arbeidsutvalget til Regionutvalg Nord-Norge (AU Nord) i Nortura ser med bekymring på planene om nedlegging av landbruksutdanningstilbudet ved Kleiva i Vesterålen, der målet er å samle all landbruksutdanning på Mosjøen videregående skole. AU Nord erfarer at det store presset på landbruket i nord bidrar til at færre og færre tar over familiebruket eller starter med gårdsbruk.

Rekruttering til landbruksutdanning er fra før av utfordrende, og å flytte studieretningen langt unna vil gjøre det enda vanskeligere. I tillegg er det i distriktene vi trenger slike typer utdannelse.

Næringa presses fra alle kanter og det siste vi trenger er en rasering av utdanningstilbudet lokalt. Lokale utdanningsmiljøer bidrar til at ungdommen treffes, samles og lærer om lokale forhold og fordeler. Der kan også lokale krefter og aktører bidra til motivering og en positiv «drive» for landbruksmiljøet. Det er viktig at lokalkunnskapen ivaretas der den er, noe landbrukslinjene på Kleiva bidrar til.

AU Nord mener at flere vil velge bort å søke på studieretningen, selv om de kanskje brenner sterkt for yrket, grunnet avstanden til lærestedet. Samtidig er det urimelig å forvente at en 15-åring er moden, tøff og ansvarsfull nok til å flytte så langt hjemmefra og i tillegg ikke har mulighet til å dra hjem i helgene.

AU Nord er derfor redd for at en nedlegging av utdanningstilbudet på Kleiva vil styrke den negative trenden for landbruket i nord, istedenfor å styrke lysten til å drive videre med verdens viktigste jobb; nemlig å produsere mat i distriktene på lokale ressurser og lokal arbeidskraft. En nedlegging av undervisningstilbudet ved Kleiva vil i praksis være irreversibel, da det vil være vanskelig å gjenopprette landbruksmiljøet og innsatsfaktorene ved et senere tidspunkt.

AU Nord ber med dette om at Fylkeskommunen freder landbruksutdanningen i fylket og beholder strukturen slik den er i dag.