Gode skoler i hele Nordland 

Vi nærmer oss jul. Det er få sanger som setter julestemningen som Trygve Hoffs «Nordnorsk julesalme». Den avsluttes med «Husan og fjellet og vannet og folket som leve her nord».  Den setningen er spesielt aktuell nå. 
Meninger

I Nordland opplever vi nemlig en befolkningsnedgang i svært mange av kommunene våre. For å møte disse endringene må fylkeskommunen ha tydelige og langsiktige løsninger. Ett av de tydeligste svarene vi gir er at Nordland fortsatt skal være ungdommenes fylke. De unge representerer framtida vår.


Skole der folk bor


Vi har i dag 16 videregående skoler i Nordland, med hele 28 studiesteder. Vi bruker hele 1,85 milliarder kroner på de videregående skolene, på ungdommen, på det som er viktigst. Når vi skal utvikle et Nordland hvor de unge står i fokus, er videreutvikling av skolene våre en av de viktigste oppgavene.


Vårt mål er at flest mulig skal få tilbud om videregående opplæring av høy kvalitet nær der de bor. For mange unge er det tøft å skulle flytte hjemmefra og bli borteboer i ung alder. Derfor prøver vi så langt det er mulig å ha et tilbud i nærheten av elevene. For å sikre dette må ressursene utnyttes på best mulig måte ved å tilpasse tilbudet til elevtallene. Vi vil sikre at de 16 skolene våre har gode utdanningstilbud og et godt læringsmiljø.


Dyktige lærere


I Nordland har vi 1700 fantastiske lærere. De gjør alle en svært viktig jobb for utviklingen av fylket vårt, men får altfor lite oppmerksomhet. De går på jobb hver dag for å utdanne de 8400 elevene i videregående skole i fylket vårt. Lærere og ansatte på skolene er en viktig ressurs for den enkelte elev, men også for utviklingen av hele nordlandssamfunnet.

God framgang i resultater


Det er mye som går godt i videregående skoler i Nordland. Det er rett og slett fantastisk at vi for sjette året på rad øker gjennomføringen i Nordland. Nylig publiserte Udir de nasjonale tallene for skolebidragsindikatorene, som sier noe om hva skolens innsats har å si for elevenes resultater. Her tas det høyde for at elevene har ulike forutsetninger med seg inn i skolen. Nok en gang kommer Nordland svært godt ut. Det viser at våre skoler evner å løfte elevenes læring og gjennomføring mer enn nasjonalt snitt, både på gjennomført skoleår og bestått skoleår. Skolene våre jobber altså svært godt med skolemiljøet og læringsmiljø, og det er vi stolte av!

Læreplassgarantist


Vi er likevel ikke fornøyde før alle som ønsker seg læreplass får det. Når vi vet at Nordland er helt avhengig av fagarbeidere, så trenger vi flere læreplasser. Rundt 3000 går i lære i Nordland i dag, men ikke alle får en læreplass etter å ha bestått to år på skolebenken. Sånn skal det ikke være. Det er derfor Nordland fylkesting enstemmig har vedtatt at vi skal innføre en læreplassgaranti. Det er rett og slett banebrytende. Vi gjør det fordi vi tar de unge på alvor. Læreplassgarantien er kanskje det aller tydeligste verktøyet vi har for å sikre at Nordland er ungdommens fylke. Jeg vil gi all honnør til de bedriftene og offentlige etatene som tar samfunnsansvar og tilbyr lærekontrakt.


Riktig kompetanse til arbeidslivet


Morgendagens arbeidsliv krever også at flere velger å ta høyere utdanning. Det er viktig for utviklingen av arbeidslivet og verdiskapingen i Nordland at vi har en god balanse mellom yrkesfag og studieforberedende fag. En sentral del av det vi kaller Nordlandsmodellen er å tilpasse videregående opplæring til arbeids- og næringslivets behov. Dette vil ha stort fokus i det videre arbeidet med fireårsplaner for utdanning, som legges frem for fylkestinget høsten 2020.


For det er først når vi kombinerer nærings- og arbeidslivets behov med det å ta ungdommen vår på alvor, at vi har et kraftfullt verktøy i møte med befolkningsutviklingen i Nordland. På den måten kan vi vise at Trygve Hoff fikk rett da han skrev at vi skal «la det gro der vi bygge og bor».