Det lyser «risiko» av statlig omsorgstjeneste

Meninger

Hadsel Høyre valgte å stemme mot invitasjon til forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten. Vi er blitt oppfordret til å forklare hva som ligger til grunn for vår beslutning.

Saken ble nøye diskutert både i gruppemøte i Hadsel Høyre og sammen med de andre flertallspartiene. Det er selvsagt fristende å takke ja til 7,5 millioner årlig - bare vi hadde visst at saken er så enkel som flere hevder.

Hadsel kommune fikk invitasjon til samme forsøk i 2016, også da stemte kommunestyret mot, med begrunnelse i stor usikkerhet om hvilken ordning man ville bli tildelt. Vi skulle ønske å kunne si at vi denne gangen er blitt mye klokere, men er vi egentlig det?

I innstillingen til kommunestyremøtet 12. desember, anbefaler kommunedirektøren å takke ja til tilbudet, dog under tvil.

Dette er en midlertidig prøveordning. Det betyr at vi får et inntektshopp i en begrenset periode, samtidig som vi bygger opp kostnadsnivået og tjenestetilbudet. Når prosjektet er over er også de ekstra inntektene over, og vi må kutte hardt i tjenesten igjen. Det er vanskelig både for brukere og ansatte, samt en styringsmessig utfordring.

De kommunene som har gitt gode tilbakemeldinger på sitt forsøk er gjerne svært forskjellig fra Hadsel kommune, både i størrelse, struktur og demografi. Det betyr at det som slår godt ut for dem, kan virke svært annerledes for Hadsel. Det er derfor ingen garanti for at dette blir en økonomisk opptur som enkelte hevder, til det er forsøkene som er gjennomført for få og for forskjellig fra Hadsel.

Vi mister den lokale politiske styringen over eldreomsorgen ved at staten får direkte styring av våre tjenester og tildelinger. Det betyr at våre lokale prioriteringer, samt innbyggernes vilje, blir mindre hensyntatt enn før. Det blir ikke lengre bare å gjøre et vedtak i kommunestyret for å endre noe, det må nå også være i tråd med de statlige føringene i prosjektet.

Samlet sett er forsøket heftet med betydelig usikkerhet, og det er derfor ikke «bare å slå til» som enkelte hevder. Forsøket vil kunne få konsekvenser, og flere av dem er det alt for lite erfaring med til å kunne si noe sikkert om på nåværende tidspunkt. Etter en større forsøksperiode der flere kommuner deltar kan Hadsel kommune få et vesentlig bedre beslutningsgrunnlag før man sier ja eller nei.

Det vi vet er at det er få søkere til ordningen, årsaken til dette er usikkerheten. Har vi ressurser nok i Hadsel Kommune til å utnytte tilbudet 100 %? Hvis ikke vi kan levere statlig pålagte vedtak er vi pliktig til å benytte oss av tjenester fra andre leverandører. Hva betyr det? Jo, vi kan komme i den situasjonen at vi må sende pasienter, eldre og uføre til andre institusjoner som har kapasitet og ressurser til å tilby oss disse tjenestene. Dette betyr i praksis at vi kan bli pålagt å sende brukere ut av kommunen.

Ønsker vi virkelig å ta sjansen på dette? Vi mener bestemt nei.

Ved å si ja vil vi som nevnt over kunne få en rask oppbemanning som resulterer i en rask nedskjæring når prøveperioden er over. Alle som har erfaring med ansettelser, vet at dette kan bli utfordrende.

Vi har nettopp avsluttet en budsjettprosess med store utfordringer, Vi river og sliter i tall, både under investeringer og drift, for å få endene til å møtes. Alle som driver med kommunebudsjett, vet at dette er en krevende jobb.

Vi i Hadsel Høyre er langt fra overbevist om at det å si ja takk til å søke om å delta i denne prøveordningen er det rette. Det «lyser» risiko på lang avstand. Med den korte og begrensede erfaringen vi har med ordningen mener vi det på nåværende tidspunkt er uansvarlig å sette omsorgstjenesten og kommuneøkonomien på spill.

Tilbudet vil komme igjen, allerede neste år. Et nytt år med erfaring vil forhåpentligvis gi flere svar, kanskje har vi svar på mange av de punktene vi er usikre på, slik at vi da kan vurdere om det vil være hensiktsmessig å søke deltakelse i prøveordningen.

Vi benytter anledningen til å ønske alle en riktig god jul.