– Besteforelde har innflytelse og må utnytte den

Meninger

Vi har nettopp gått inn i et nytt år, og mange av oss besteforeldre har feira jul sammen med barnebarn, små og store. Vi har klemt hverandre og ønska hverandre god jul og et godt nytt år. Vi håper at det vil gå dem godt både neste år og i årene som kommer, men tanken på hva slags utfordringer framtida vil gi dem, ligger der. Hva vil et stadig mer problematisk klima kreve av dem? Våre barnebarn vil sannsynligvis være blant de heldige, av mange årsaker, men for barn i andre deler av verden vil det stå om liv.

Det som nå skjer i Australia – et rikt og velorganisert land - er et skrekkens eksempel på konsekvensene av global oppvarming; barn som mister hjemmene sine, venner og lokalmiljøet sitt. Barn som blir syke av røyk og ekstreme temperaturer; der det ikke hjelper med aircondition fordi lufta utenfor er helsefarlig. Myndighetene står i realiteten hjelpeløse overfor naturkreftene.

En fersk rapport fra Unicef peker på at klimaendringene er en viktig årsak til at mange barn får det verre; ekstremvær med flom, tørke og branner, som nå i Australia, rammer millioner av barn. Det er første gang i historien at en generasjon vokser opp i en verden som er farligere og mer usikker på grunn av forandringer i klimaet, og som tvinger millioner av mennesker på flukt. Mat- og vannmangel forverrer forholdene.

Den situasjonen Unicef beskriver, vil direkte og indirekte også ramme barn i vårt land. Det er lov å være bekymra besteforeldre, men vi må også gi dem håp.

Barnebarn over hele verden krever at vi gjør noe. Det er et legitimt krav og vår generasjon har et stort ansvar. Besteforeldre er ei ressurssterk og engasjert gruppe med stor omsorg for sine etterkommere, og med mange muligheter til å gjøre framtida mindre truende.

La det bli et nyttårsløfte fra oss besteforeldre at vi tar tak – først og fremst i våre politikere med krav om reelle tiltak som gir barn og unge tro på framtida.