Når et lokalsamfunn rammes hardt

Meninger

I høst la fylkestinget ned 4 linjer ved Hadsel videregående skole avdeling Melbu. Like etter kom forslaget om å kutte 40% av avgangene på sambandet mellom Fiskebøl og Melbu. Kuttforslagene er for oss som bor her totalt uforståelig. For eksempel at 18 elever til kokkeutdanningen fra Vesterålen må søke seg til Lofoten eller Narvik for å få sin utdanning. Det er utfordrende å forklare i en region hvor det etableres flere hoteller og kortreist mat er et satsningsområde. Det jobbes nå for å få etablert private tilbud innen videregående utdanning i Hadsel og Vesterålen sammen med et proaktivt næringsliv.

Midt oppi dette kommer forslaget om å kutte 40% av avgangene som knytter Lofoten og Vesterålen sammen. I tillegg til å være en lokalvei internt i Hadsel kommune. Dersom forslaget går gjennom vil Hadsel kommune få store utfordringer med å gjennomføre lovpålagte tjenester til befolkningen på “Lofot-sia”.

Forklaringen som gis på alle kuttene er de reduserte bevilgningene fra regjeringen. Og det skal ikke herske noen tvil om at de tall som fremkommer som kutt er reelle. Redusert økonomisk handlingsrom stiller større krav til politiske prioriteringer. Imidlertid blir det for enkelt å legitimere en kraftig reduksjon i ruteproduksjonen med at det er en omkjøringsvei. Hva når en bruker av hjemmetjenesten trykker på trygghetsalarmen, skal de bare kjøre rundt? Hva når barn og unge skal på fotballtrening på Melbu, skal de bare kjøre rundt?

Fylkesrådet må ta i bruk politiske virkemidler for å skape attraktive lokalsamfunn i hele Nordland. For å skape vekst og utvikling må det legges til rette gjennom gode kommunikasjonsløsninger og utdanningstilbud.

Vi venter nå på en avklaring om flyplasstruktur i Lofoten og Vesterålen. Velges Skagen som fremtidig storflyplass og som en følge av det, tunnel under Hadselfjorden, får vi mange synergier. Først da kan ferga legges ned. Først da får vi en felles bo og arbeidsmarkedsregion. Først da gis næringslivet en skikkelig utviklingsmulighet. Først da legger vi til rette for større samarbeide mellom Lofoten og Vesterålen, og først da kan Siv Jensen få flere penger til å bygge statbyråkratiet i oslogryta.