- Hvis Høyre mener det er lokalbefolkningen som skal betale for ekstrafergene til turistene, bør de si det høyt.

Meninger


Beate Bø Nilsen og Joakim Sennesvik kritiserer i et innlegg fylkesrådet for å ha økt fergetakstene. Hele opposisjonen var mot dette, skriver de. Det er nesten riktig, med ett vesentlig unntak: Hele opposisjonen unntatt Høyre, var mot dette. Høyre la nemlig fram et budsjett med en fergetakstøkning på 25 millioner – nøyaktig det samme som fylkesrådet. Jeg (og hele resten av verden) syns det er merkelig når Høyre kritiserer rådet for ting de er enige i.

Bø Nilsen og Sennesvik kritiserer også at fylkesrådet mener turistene skal være med å betale for fergeutgiftene. Næringsfiendtlig! nærmest hyler de. Det som er riktig er at fylkeskommunen setter inn fire ekstra ferger langs fylkesveg 17 om sommeren, og det koster naturligvis penger – om lag 40 millioner. Men vi gjør det nettopp fordi vi legger til rette for reiselivet og da næringsutvikling. Uten ekstra ferger vil både fastboende og turister bli stående i fergekø halve døgnet, og det vil vi unngå. Er det sånn å forstå at H ikke støtter dette? Hvis Høyre mener det er lokalbefolkningen som skal betale for ekstrafergene til turistene, bør de si det høyt.

I stedet for å bruke et langt innlegg på punktere propagandaballongen til Høyre på absolutt alle de steder Bø Nilsen og Sennesvik er på jordet, skal jeg nøye meg med en enkel oppsummering: Høyre er ikke i posisjon, og tror ikke at noen har lest budsjettet deres, derfor prøver de seg på en skikkelig frekkis. Det bør de ikke slippe unna med. For partiene som sitter i posisjon er det innlysende at når regjeringen kutter 486 millioner i overføringer til Nordland, og underfinansierer den grønne omstillingen på ferge og båt med to hundre millioner til, MÅ det få konsekvenser. Ingen av partiene i rådet ønsker å øke fergesatsene, men vi står i alle fall for det vi gjør. I motsetning til Høyre.