– Forsvarsminister, hva er det du somler med?

Meninger

Vi er nå kommet til 23. januar, og det er fortsatt ikke kommet noe fra deg eller ditt departement angående hvor innfasingen av Norges nye overvåkningsfly skal være. Hva er det dere har problemer med?

De første nye norske overvåkingsflyene P-8 skal lande i Norge tidlig i 2022. Spørsmålet er hvor skal disse driftes fra de nærmeste årene, hvor skal de innfases fra. Det finnes tre ulike svar på dette.

Første alternativet er Evenes. Det er åpenbart at man ikke vil være klar for å ta imot P-8 der i 2022, og skulle man allikevel prøve, vil man måtte etablere midlertidige løsninger som vil bli dyre. Et annet alternativet er å finne enn tredje plass å drifte P-8 under innfasing, som f.eks Bodø, Gardermoen eller Rygge.

Å midlertidig bygge opp nødvendig infrastruktur og kompetanse på en tredje plass vil være direkte sløsing med penger. Det siste alternative er å gjennomføre innfasing på Andøya. Dette har åpenbare fordeler. Vi har allerede visst at vi operere og understøtte utenlandske P-8. Å innfase flyene fra Andøya vil faktisk gi innsparing på et presset Forsvarsbudsjett, ved at driften av P-3, som uansett skal forbli på Andøya, vil kunne sambruke mye med P-8, som vi allerede gjør med de utenlandske. Da slipper vi dobbelt opp i en periode på flere år.Det er nå cirka to måneder siden sjef luft ga sin anbefaling, etter grundige vurderinger fra en prosjektgruppe som hadde vurdert ulike baser og alternativer. Etter det jeg vet har denne gruppen har gjort en solid utredning.Jeg tviler sterkt på at forsvarssjefen ikke stoler på sin general i Luftforsvaret.

Jeg tror tvert imot at han stoler på henne, og at han har gitt hennes anbefaling videre.Først ble det sagt at vedtaket om hvor flyene skal innfases skulle komme i november. Så før årsskiftet, deretter i januar, og nå får jeg signaler om at det ikke vil komme noe i januar, hva er det du somler med?De siste to månedene har jeg fått signaler på at det jobbes med andre alternativer enn det sjef luft har anbefalt. Hvis dette stemmer blir jeg oppgitt, og egentlig forbannet. Ettersom det jeg vet, har arbeidsgruppen vurdert flere alternativer for innfasing av P-8 flyene.

At Andøya kom ut som beste alternativ, var ikke noen overraskelse for meg da Andøya allerede er en operativ MPA base Jeg har lyst til å stille et spørsmål: Gjør disse personene dette på eget initiativ, eller er det politisk bestilt? Min påstand er at enkelte har en helt annen agenda enn å få en plassering på en base for å få en best mulig innfasing, under omstendighetene Luftforsvaret står i. Er problemet ditt er at du ikke vet hvem du skal lytte til for å ta en avgjørelse?

Alle som har kompetanse og ansvar for MPA er enige om at beslutningen om hvor innfasingen skal skje må komme snarest. Hvis ikke blir det enda mer problematisk å få dette til. Du har jeg selv sagt, fra Stortingets talerstol, at du skal lytte til anbefalingen du får fra de som har kompetansen. Er det ikke bare å si sett igang? Den beste løsningen, som også sjef luft anbefaler, er uten tvil Andøya. Så igjen – hva somler du med?Jeg håper ikke svaret er at det er så mye politisk prestisje at det er vanskelig politisk innad i regjeringen å vedta at innfasingen skal være på Andøya. Det vil ikke akkurat øke sjansen for ei vellykket innfasing hvis det blir en annen løsning.

Så da blir spørsmålet, hva somler du med?