– Rødt og Fagforbundet ser spøkelser på høylys dag på Sortland

Meninger

De som har særskilte hjelpebehov på grunn av sjukdom eller funksjonshemming, mottar heimetjenester fra kommunen. Ved siden av sjukeheimsplass utgjør slike heimetjenester hovedelementene i det kommunale helse- og omsorgstilbudet.

Den primære oppgaven for de ansatte i heimetjenesten er å levere tjenester heime hos den enkelte tjenestemottaker. Men det går også med tid til kjøring. Og tid til kontorarbeid.

Hvordan arbeidstida fordeler seg på disse tre kategoriene, har kommunene ingen god oversikt over. Det gjør at kommunene har et dårlig grunnlag for å treffe beslutninger med sikte på å bedre tjenestetilbudet. Bedre tjenestetilbud innebærer at tjenesten blir organisert slik at mest mulig tid kan brukes på direkte kontakt med bruker, og minst mulig tid på transport og kontortjeneste.

Velferdsteknologi er på full fart inn i omsorgen. For å kunne evaluere virkningene av innføring av slik teknologi, trenger man kunnskap om hvordan arbeidstida fordeler seg mellom direkte brukerkontakt, kjøring og kontorarbeid. Være seg før innføring av ny teknologi og etter innføringa.

Når det innvilges heimetjenester, blir det gjort et vedtak hvor omfanget av tjenestetilbudet angis. Om dette omfanget er rett vurdert i forhold til det reelle behovet, vil måtte evalueres basert på erfaringa som seinere høstes. Også da trenger man kunnskap om hvordan arbeidstida i praksis fordeler seg mellom direkte brukerkontakt, kjøring og kontorarbeid.

Ny teknologi har gjort det mulig på en enkel og billig måte å skaffe seg oversikt over hvordan arbeidstida i dag fordeler seg mellom direkte brukerkontakt, kontorarbeid og kjøring. En app på mobiltelefonen de ansatte i heimetjenesten bruker, vil gjøre denne jobben. Denne løsninga er allerede tatt i bruk av mange kommuner.

Samme løsning hadde også Sortland kommune bestemt seg for å ta i bruk. Men gjennomføringa har nå blitt satt på vent. For noen har fått det for seg at den planlagte registreringsordninga er farlige greier.

Fagforbundet, som i utgangspunktet var positiv til ordninga, fikk plutselig kalde føtter. Det skjedde etter at Rødts Christoffer Ellingsen fikk snusen i at ordninga skulle iverksettes. Og Fagforbundet mangla åpenbart ryggrad da forbundets tidligere lokale leder satte foten ned. For Rødt og Christoffer Ellingsen var det opplest og vedtatt at dette var et snedig forsøk fra rådmannens side på overvåking av de ansatte og å iverksette «stoppeklokkeomsorg» og «tidsstyring».

Etter mi vurdering ser så vel Rødt som Fagforbundet spøkelser på høglys dag når de motsetter seg innføring av denne ordninga med tidsregistrering. Ordninga har ingenting med overvåking av de ansatte å gjøre. Det handler heller ikke om stoppeklokkeomsorg eller tidsstyring. Det dreier seg kun om å få oversikt over hvordan arbeidsdagen fordeler seg på de ulike kategoriene som er nevnt ovenfor.

Det handler om å ta i bruk en enkel og tilgjengelig teknologi for å kunne forbedre dagens tjeneste. Til beste for tjenestemottakerne. Men også til beste for de ansatte. Da er det sørgelig at enkelte velger å sette hælene i bakken og mistenkeliggjør ei ordning som en rekke andre kommuner har gått inn for med et åpent sinn.

Det er å håpe at et flertall av politikerne i Sortland er såpass framsynte at de sørger for at rådmannen får klarsignal til å fullføre den viktige jobben som er påbegynt. Det vil være tragisk om man skulle la bremseklossene i Rødt og Fagforbundet få hindre arbeidet med å utvikle et bedre heimetjenestetilbud i kommunen.

Hanne Næss i Fagforbundet har svart på innlegget. Les det her