En ny start for flytilbudet i nord

Meninger

Korona har midlertidig tilsidesatt de høye avgiftene på flytilbudet vårt i nord. Det bør forbli sånn også etter korona. Vi trenger en ny start for flytilbudet.

Det er svært positivt at Skagen tas delvis inn i FOT-ordningen og at ruten Bodø-Evenes blir reddet.

Men ingen bør slippe ned garden. De siste tiårenes avgiftsøkninger; økning i CO2-avgift, moms og flypassasjeravgift, truer flytilbudet mange steder i Nordland og resten av Nord-Norge, ja selv Oslo-Kirkenes er ikke trygg.

Avgiftene er helt feilplassert. De som har innført dette kan umulig hatt tilgang på et norgeskart. Det er snakk om flystrekninger i nord som ikke har noe reelt reisealternativ tidsmessig. Dermed faller hele miljøargumentet dødt.

Det er dyrt nok fra før å operere noen av verdens barskeste ruter og drive kommersielt med flytyper med få seter og opptil 70% dyrere drivstoff enn sørpå. Korona gir, på toppen av dette, usikkerhet for flyselskapenes kundegrunnlag i lang tid fremover.

Det har gitt utslag som at Oslo-Kristiansand koster en brøkdel av prisen sammenlignet med ruter i eksempelvis Vesterålen og Lofoten, selv om det til Kristiansand finnes et miljøalternativ, toget. For utenlandsreiser er situasjonen at staten nærmest sponser flyrutene sammenlignet med innenlands. Det står seg ikke i forhold til det faktum at innenlandsflygninger kun utgjør 2,1% av klimautslippene.

Istedet for at distriktene i nord skal betale en høy pris for symbolsk miljøpolitikk, bør avgiftene heller vris mot utenlandsreiser, et spleiselag som faktisk hele landet deltar i og som dermed ikke vil merkes like mye for hver enkelt.

Dersom vi politikere kan gi signaler nå om at avgiftene ikke skal opp til tidligere nivå igjen, også etter korona, vil det gi en større trygghet for at flyselskapene kan opprettholde et godt flytilbud.

Med et lavere avgiftsnivå etter korona er det også håp om at vi på sikt kan få markedskonkurranse fra andre flyselskaper, noe som vil gi rimeligere flybillettpriser og et bedre tilbud. Det vil da bli flere som har råd til å fly rundt i eget fylke og landsdel, enn kun en adel av offentlig ansatte som får billetten betalt av jobben, mens private bedrifter med små marginer må fortsette å bruke Teams for sine ansatte.

Hadde det vært snudd på hodet, at det var i sør flytilbudet var dyrt og i tillegg truet med nedleggelse, ville det blitt ramaskrik. Det er på tide at denne skjevheten nå rettes opp, og jeg vil kjempe hardt for å få dette inn i Høyres stortingsprogram for perioden 2021-2024.

Det var krigshelten og bautaen i Høyre Håkon Kyllingmark som innførte kortbanenettet. Vi har en stolt tradisjon å forvalte godt videre.

Verdiskapningen i Vesterålen er høy, og det er også i nord potensialet er størst for ny verdiskapning som kan trygge arbeid og velferd for hele landet. Det bør avgiftspolitikken for flytilbudet gjenspeile.