Støtt opp om Kunstnerhuset som fremtidig fødestue for kunsten!

Kulturpersonligheten Erik Bugge støtter kunstnerhuset. 

Meninger

Kunstnerhuset ble til som Sortland kommunes viktige bidrag i det regionale prosjektet, Kunstersatsing på vesterålsk som startet i 1990. De andre kommunene hadde lignende store satsinger, for eks. Galleri Apotheket på Stokmarknes. Dette arbeidet inngikk i Vesterålen regionråds prioritering av kunst og kunstnerarbeidsplasser og som Kultursamarbeidet hadde ansvar for.

Mye positivt
Mye positivt har skjedd gjennom disse åra, men nå er tiden inne for å vurdere mulighetene for Kunstnerhuset i en ny tid. Det er derfor med stor forbauselse jeg leser at rådmannen i Sortland tilrår å selge huset.

Tid for ny kunstersatsing?

Jeg håper saken blir utsatt. Det bør gjøres grundige vurdering av mulighetene for bruk og ekstern delfinansiering må kartlegges. Det kan være fristende å tenke kortsiktig i disse korona-tider med dårlig kommunal økonomi. Kanskje nettopp nå er tiden inne for en ny kunstnersatsing på vesterålsk med Kunstnerhuset som sentral fødestue for kunsten og kulturen. I krevende, økonomiske tider er det nettopp viktig å tenke langsiktig.

Til politikerne i Sortland: Utsett saka og tenk dere bedre om!