– Lapphaugen og politikken

Meninger

Da har Sortland kommune gjennom reguleringsplan lagt til rette for en av kommunens største masseuttak og industriutbygginger noensinne. Dette er gjort på tross for stort folkelig og faglig motstand og engasjement.

SV, AP, SP, Høyre stemte helhetlig for dette!


Stemte ned innbyggerforslag om Lapphaugen

Kommunestyret i Sortland stemte torsdag ned innbyggerforslag om at Lapphaugen ikke skal omreguleres til industri/næring.


Rødts forslag om å stoppe prosjektet fikk støtte fra MDG og en representant fra Frp.

Vedtaket innebærer blant annet utskyting av og transport av rundt 540 000 m3 faste steinmasser i et område som i hovedsak var bestemt for under 5 år siden skulle være et Landbruks-, natur- og friluftsområde. Området er i nærhet av boligfelt der det nærmeste huset er 50 meter unna. Det er helt i nærheten av campingplass. Transporten med lastebiler skal gå langs vei som også er skolevei og delvis uten gang-/sykkelvei i minst 15 måneder der tillat tidsrom for kjøring i utgangspunktet er fra kl 0700 til 1700 6 dager i uka. Massen skal brukes i allerede vedtatte og planlagte utfyllinger i Sortlandssundet. Prosjektet har dermed 2 «forretningsideer» i seg der sannsynligvis uttransport og salg av massene utgjør tosifret millionbeløp i netto. Dette vil etterlate en skjæring med høyde på 20 meter i utfarts- og naturområde. Så får vi se om når neste fase med bygging av fabrikken blir iverksatt.

Det er trist at et i seg sjøl godt tiltak med å bygge fabrikk for elementproduksjon av trekonstruksjoner til bruk som byggemateriale, skal medvirke til så store, etter vårt skjønn, negative konsekvenser.


Tause politikere

Til tross for

  • mer enn 400 underskrifter,
  • eget innbyggerinitiativ som ble tatt opp i kommunestyret,
  • faglige innvendinger fra kommunelege og folkehelsekoordinator,
  • flere innvendinger fra nærliggende etablert campingplass i området

De valgte partiene SV, AP, Høyre ikke engang å ta ordet da saka skulle vedtas i kommunestyret! SP hadde et kort skryteinnlegg av reguleringsplanen før avstemning.

Rødts vurdering er at har du «gode kanaler» i de rette miljøene og har nok økonomisk makt, lar politikken seg styre. Eller hva sier de politiske partiene sjøl som lot være å ta ordet i saka? Var det feighet, arroganse, berettiget tvil, nesegrus beundring eller andre årsaker til at SV, AP, Høyre, Frp ikke ville ha sin begrunnelse offentlig kjent når en av de mest konfliktfylte og største utbygginger i Sortland skulle endelig avgjøres?


Rødts sitt forslag var følgende:

Kommunestyret avviser forslag til reguleringsplan for Vestmarka næringsområde – sørvest, planid. 1870_2018346.

Byplanens opprinnelige LNF – status, vedtatt 03.09.2015, for Lapphaugen opprettholdes.

Følgende begrunnelser legges til grunn for vedtaket:

1. Industriområdet er planlagt for nær etablert bebyggelse og annen utsatt næringsvirksomhet i forhold til de omfattende naturinngrepene.

2. Kommunelege og folkehelseledelsen har markert tydelige innvending mot tiltaket.

3. Innbyggere i nærmiljøet og kultur-/frilufts-/historieinteresser har saklige argumenter mot utbyggingen.

4. Anleggsperiodens lenge i tid er ikke entydig bestemt.

5. Tiltaket er ikke godt nok vurdert i forhold til klimagass belastninger under anleggsperioden og i drift.

6. Mulige alternative arealer og justert tilpasning av anlegget av eventuelle slike alternativ er ikke godt nok utreda.

7. Sikring av trafikkforhold spesielt i anleggsperioden er ikke godt nok beskrevet.