– På stedet hvil med Rødt

Meninger

I et leserinnlegg går Rødts Christoffer Ellingsen kraftig i rette med mitt og Høyres utspill om prioritering av ekstraordinære midler fra aksjesalg i Vesterålskraft. At vi ønsker å bruke midlene på varige investeringer som kommer innbyggerne til gode gir visstnok et «inntrykk av useriøse og overfladiske politikere og kan føre til forakt for politisk arbeid.»

Så vet Christoffer Ellingsen veldig godt at Høyre ikke sier at vi med dette er i havn med hverken hall eller Bjørklundveien. Men det vil ta oss et langt steg videre. Her er hvordan:

Ny hall

Høyre har flere ganger foreslått å selge tomme, kommunale eiendommer, som Nortura-tomten, og investere pengene i hall og skole. La oss anslå at dette gir 15 MNOK til hall (resten til skole). Så foreslår vi altså å legge på 10 MNOK nå. Så kan vi legge på tippemidler og søke på arenaløft og andre tilskuddsmidler. Kanskje kan vi få støtte fra Enova for å bygge en nullutslippshall. Kanskje kan kommersielle aktører få navnet XX Arena i lysskilt på veggen. Kanskje sponsorer kan kjøpe tribuneplass. Kanskje kan vi effektivt drifte den som en del av Sortland Idretts- og fritidspark/ Blåbyhallen. Poenget er at Høyre mener vi aktivt må gripe enhver mulighet for å komme nærmere realisering av en ny hall. Bare da kan vi faktisk komme i mål.

Utbedring av veien i Sigerfjord

5 MNOK er neppe nok for å ruste opp hele veien i Sigerfjord. Men kan vi få asfaltert de verste områdene? Vi er iallfall lengre enn ved Rødts forslag til kr. 0,-.

Bredbånd

Sortland kommune skal ikke selv bygge og drifte bredbånd. Men ved å legge 1,8 MNOK i kommunal støtte i potten kan det bli lønnsomt nok for kommersielle aktører å legge inn anbud for å gi flere deler av kommunen høyhastighets internett.


Sammenføyning av Bjørklundveien og Vesterveien

Den resterende millionen vil vi - som foreslått hvert eneste år siden reguleringen var ferdig i 2015 - bruke til å få Bjørklundveien/Vesterveien ut på anbud. En sammenføyning her er anbefalt som det enkleste og kanskje mest effektive grepet for å redusere gjennomgangstrafikken i Vesterålsgata, og dermed for utviklingen av byen vår. Men for å komme videre med planleggingen må vi først få en oversikt over kostnadene.

Det er altså disse forslagene Christoffer Ellingsen mener fører til «politikerforakt», utgjør en «trussel mot velferdsstaten» og gjør Sortland Høyre uegnet til å delta i valgkampen neste år. Vi vil likevel fortsette å foreslå tiltak og investeringer vi mener er riktige og viktige for Sortland. Så kan jo Rødt velge å stemme mot våre forslag, rase fra seg i leserinnlegg og fortsette der vi er i dag på disse prosjektene: På null.


Og til slutt:

Sortland Kommune har de tre siste årene sittet igjen med et samlet mindreforbruk på 55 MNOK. Disse pengene er i hovedsak overført til disposisjonsfond som frie, disponible midler. Antall Robek-kommuner er rekordlavt. At kommunene «sultefores» er dermed en trøttende retorikk som i verste fall brukes til å skyve ansvaret man har bedt om som lokalpolitiker fra seg.