Andøya flystasjon og ansatte

Meninger

Forsvarsstaben har nå sendt sin anbefaling om videre bruk av areal ved Andøya flystasjon over til Forsvarsdepartementet.
Det har vært mye oppmerksomhet rundt denne saken helt tilbake til 2015 hvor tidligere Forsvarssjef anbefalte å legge ned Andøya flystasjon og bygge alt nytt på Evenes flystasjon.
Men hvor står vi ansatte 5 år etter tidligere Forsvarssjefs anbefaling om avhending av Andøya?

Motstanden mot å legge ned Andøya og flytte aktiviteten til Evenes er stor og lever fortsatt i beste velgående. Og den viktigste grunnen til denne store motstanden er at etter 5 år har vi enda ikke fått en fullgod forklaring på det viktigste spørsmålet: Hvorfor?

Det har vært mange besøk av både politikere og forsvarsledere i disse årene og felles for alle er at de gir uttrykk for at det er en viktig jobb som utføres fra Andøya flystasjon. Men håndteringen av de ansatte i disse år gir grunn til å stille spørsmålet om vi egentlig gjør en så viktig jobb?

Mange har sluttet og mange nye har kommet inn. Noen ansatte blir sett på som kritisk viktige, mens andre ikke. Det å dele arbeidsstokken i et A og B-lag skaper frustrasjon og utfordringer for de som ikke blir sett på som kritisk viktige.
Alle skulle få tilbud om jobb på Evenes ble det sagt tidlig i prosessen. Men i dag har vi fortsatt personellgrupper ved Andøya som ikke vet om vi har jobb på Evenes eller Forsvaret som sådan. Og er det nå behov for ansatte på Andøya?

Hvor står vi i dag? Dagens anbefaling fra Forsvarsstaben viser i hvert fall at det fortsatt er bruk for Andøya flystasjon i fremtiden.
Den nye Forsvarssjefen hadde møte med oss tillitsvalgte på Andøya dagen etter innsettelse og forklarte at han hadde full forståelse for at folk kom til å slutte. Er det en fallitterklæring på at man ikke klarer å forklare logikken med å legge ned en stor fullgod militær flystasjon på Andøya, beholde den i beredskap, og i tillegg bygge helt nytt på Evenes?