Forsvarets avhending av myr på Andøya flystasjon

Meninger

Alt er sagt før. Hele dette «prosjektet» med å legge ned Andøya Flystasjon, vedtatt med støtte fra Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiets stemmer, er en farse.

En farse er også oversikten over hvilke områder som er tenkt avhendet. Per i dag er det kun en vei inn fra sørporten som «vurderes» avhendet før 2023. Alle andre arealer har sterke klausuler for etter og viderebruk.
Hvis en ser på arealer som vurderes avhendet -usikkert når, er dette arealet -bortsett fra selve flystripa, IKKE arealer som ikke er egnet til annet enn det formålet det har i dag.
Alt areal som faktisk har en interessant infrastruktur, som kunne gitt merverdi og vært grunnlaget for å skape nye arbeidsplasser for Andøy, er klausulert med beredskap. Dette gjør arealet svært lite attraktivt, hvis en hele tiden som næringsdrivende skal leve på andres premisser. Det er som å leie en hybel og hybelverten låser seg inn hver ettermiddag for å se om det er kommet flekk på sofaen.

Det finnes altså ikke noen plan for Andøya. Som mange av oss advarte mot -dette blir den nye «milliardsprekken» og enda en skamplett på forsvarssjefens skjortekrage.

Det finnes kun en løsning. Det må fattes et nytt vedtak i Stortinget.