«Skatt i paradis»

Meninger

De seneste ukene har innfødte nordlendinger gjort vendereis fra hovedstaden og større byer og bosatt seg i Bø i Vesterålen. Bakgrunnen er Bø kommunes vedtak om å senke, totalt sett prosentsatsen på formuesskatten fra 0,85 til 0,35 %. Fremst i denne saken står andværingen Kristian Adolfsen.

Ut fra en artikkel i Dagbladet 7. september er det cirka 2,2 millioner kroner å spare i formuesskatt for Kristian Adolfsen ved å flytte til Bø. Dette er jo betydelige penger å spare.

Jeg er ingen skattespesialist, ei heller rørlegger. Så hva som er den ultimate fordelingen av formuesbeskatning skal jeg være forsiktig å mene så mye om. Som politiker vil jeg måtte støtte meg på faglige råd fra flinke folk, lytte til næringslivet og avveie dette mot de samfunnsinteresser jeg er valgt til å forvalte, blant annet kommunens økonomi og tjenesteproduksjon.

Det er heller ikke Adolfsen, eller andre, som flytter til Bø i Vesterålen for å benytte seg av skatteforskjellen, som er problematisk. Flyttingen skjer innenfor rammen av norsk lov og det er opp til Bø kommune å disponere skattesatser innenfor rammen av loven. Det er lovverket som er problemet.

At kommuner selv er gitt myndighet til å regulere formuesbeskatningen, og bruker dette som et innsalgsargument for flytting av kapitalsterke mennesker innad i landet, skaper en konkurranse mellom små kommuner med dårlig råd. For de store kommunene betyr dette lite -det er volumet av mennesker som sikrer skatteinngangen i disse kommunene uansett. 2,2 millioner fra en av Norges rikeste er ikke tungen på vektskålen for Oslo kommune. Så dette «prosjektet» Bø i Vesterålen har satt i gang, har ingen effekt for andre enn for små kommuner med skranglete kommunekasser. Skal alle småkommunene nå gjøre som Bø? Underby hverandre på skattesatser og lage lokale «skatteparadiser»?

Slik jeg ser det, setter slike tiltak press på en allerede dårlig kommuneøkonomi for de minste kommunene. Som andøypolitiker vil jeg jo, måtte spørre meg: Skal vi i Andøy gjøre det samme? Eller kanskje gå enda lenger ned i skattesats? Vi vil jo måtte underby Bø om det skal ha noen effekt. Det er jo dette skattetiltaket som faktisk har ført til at utflyttede ressurspersoner har flyttet ut av hovedstaden. For det er jo ingen tvil om at også vi i Andøy kommune ønsker tilbakestrøm av ressurspersoner som Kristian, «Velkommen Heim». Ingenting hadde vært bedre! Vi trenger deres økonomiske ressurser, Andøy-patriotisme og kompetanse mer enn noensinne her i Andøy. Det er det ingen tvil om.

Jeg ønsker ikke å følge Bø kommunes eksempel her i Andøy, jeg mener vi gjennom lovverket er gitt en usunn mulighet for å sette i gang en skattekonkurranse som ikke gagner småkommuner rundt omkring i landet. Jeg mener dette er et nasjonalt anliggende og at kritikken -dersom den er berettiget, må rettes mot det nasjonale beskatningsnivået av formue.

Det hele ender opp som et verdispørsmål. Hva er det som betyr noe? Hvilke historier ønsker vi skal leve videre om oss selv og vår kommune fremover? Skal vi bli kjent som kommunen som reduserte formuesbeskatningen enda mer enn Bø kommune -eller skal vi heller satse på at det er andre grunner for at ressurspersoner strømmer hjem?

Uansett skattesats: Alle er «Velkommen Heim» til Andøy. Alltid.

Dette leserinnlegget ble først publisert i Andøypostens spalte På en fredag, fredag 11. september i år.