- Hjartet på rette staden?

Meninger


Min generasjon vokste opp med Barnetimen og onkel Laurits på lørdagene. Onkel Laurits lærte oss følgende:
«En flyktning er en flyktning uansett hva som gjorde ham eller henne til en flyktning.»

Vi lærte det samme i speider’n: hver uke ga vi en slant av ukepengene til formålet. Vi lærte tidlig at hvis noen var i nød, måtte vi hjelpe til.

Nå er Barnetimen nedlagt og speiderbevegelsen rekrutterer visst ikke like godt som før. Mye tyder på at dagens politiske lederskap i Norge ikke har hørt om onkel Laurits eller lært noe av speider’n: «En speider er hjelpsom…».

Vi er blitt mette og trette her i landet og har ikke tid eller råd til annet enn oss selv. Når verden banker på hos oss, lar vi det gjeldstyngede og fattige Hellas sitte med byrdene med største selvfølge. Dette er uverdig.

Moria-leiren og andre leire er kruttønner, - tidsinnstilte bomber som bør bekymre alle. Hvis alle europeiske land stilte opp for flyktningene og for Hellas, ville dette akutte problemet la seg løse ganske fort.

Vi og den rike verden for øvrig bør snarest sette energien inn på å stanse de grunnleggende årsakene til flyktningkrisene. En større og mer omfattende jobb finnes knapt i vår tid.