– Hva skjer med Storheia Arena?

Meninger

Det er nå gått 14 måneder siden vi fikk oppleve folkemengden og heiaropene på fjellet, korpsene, HM Kongens garde, idrettsutøvere av verdensformat og ikke minst Isabell Valen. Den første funksjonshemmede idrettsutøveren som staket seg opp til Storheia på Sit-ski. Hva skjer videre med Storheia Arena?

Egga utvikling har prosjektledelsen for Storheia Arena på vegne av Hadsel kommune. I denne kronikken vil jeg fortelle litt om arbeidet som pågår.


Medvirkning først

For å få de beste svarene på hvordan man skal gjøre naturen mer tilgjengelig for alle, og hvilke tilbud og arrangement folk ønsker, så må man i dialog med innbyggerne. Hadsel kommune har fått støtte fra Sparebankens Samfunnsløft til å gjennomføre en medvirkningsturne. Opprinnelig var vi klare til å starte med denne turneen i mars, men da brøt koronaen ut. I høst startet vi opp igjen og håper på å kunne gjennomføre alle møter fysisk. Det er etablert et samarbeid med alle rektorene i skolene for at barn og ungdom skal få komme med direkte innspill. En del av turneen er også møter med førskolebarn og barnefamilier, ungdomsråd og eldreråd, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og studenter ved Nord universitet. Lag og foreninger og øvrig befolkning vil også bli invitert på større møter litt senere mot jul.


Samarbeid

En av verdiene som er nedfelt i Storheia-prosjektet er samarbeid. For å løfte prosjektet til et høyere nivå og med mulighet til å knytte til seg ekspertise på å gjøre natur tilgjengelig for flere, samarbeider Storheia Arena med Bodø 2024. Bodø er valgt av EU til å være Europeisk kulturhovedstad i 2024. Det er viktig for regionen å se dette som en mulighet til å markere seg og oppleve arrangement og effekter man kanskje ellers ikke har muligheten til. I september arrangerte Storheia Arena og Bodø2024 workshop med omlag 40 deltakere fra hele Vesterålen innenfor kultur, idrett og frivillighet. Vi ble inspirert av Johan Olav Koss og Birgit Skarstein med flere, som ser betydningen av inkluderingsprosjektet vi jobber med. Sammen identifiserte deltagerne flere konkrete områder vi bør jobbe med innenfor kultur og idrett i hele Vesterålen. Deltakerne ser blant annet et klart behov for at kultur og idrettssektoren blir bedre på informasjon, slik at flere innbyggere forstår hvor de kan delta, slik at vi får et enda større mangfold av utøvere og publikum. Dette var starten på samarbeidet med Bodø2024, et samarbeid som kommer til å fortsette de kommende årene.


Forskning for best resultat

Egga utvikling og Nordlandsforskning samarbeider om et forprosjekt som handler om å gjøre Vesterålen til et mer tilgjengelig reisemål. I 2014 ble det beregnet at europeiske destinasjoner tapte 140 millioner EUR på grunn av manglende tilrettelegging og dårlig service. Tilgjengelighet for alle, eller universell utforming, handler om både barnefamilier, personer med funksjonsnedsettelser eller eldre over 55 år. Dersom én i et reisefølge ikke kan reise, dropper hele reisefølget å komme hit. Etter at koronaviruset kom, er også turister i nærområder en viktig målgruppe. Vi må ha et bredest mulig perspektiv og finne ut hvordan vi kan gjøre en forskjell for å inkludere flere og øke verdiskapning. Vi arrangerer workshops med Hadsel kommune og reiselivsaktører fra Vesterålen for å finne ut hva slags konkret kunnskap næringa og offentlige aktører trenger, for å utvikle et reiseliv og lokalsamfunn som er tilgjengelig for alle. Målet er et hovedprosjekt som gjør at Vesterålen kan posisjonere seg som et enda mer attraktivt turmål.


Organisasjonsform

Kommunestyret i Hadsel har ønsket en trinnvis tilnærming til organisering av Storheia Arena. At prosjektet starter med å opprette en forening kal gjennomføre aktivitet basert på tilsagn de søker på. For det som gjelder drift og vedlikehold må fremtidig organisering vurderes etter nærmere kartlegging. Utsettelsen av medvirkningsturneen har bidratt til utsettelse av endelig anbefaling av organisering. Det er viktig å ha med seg innspillene fra medvirkningsturneen, for å komme med en realistisk utforming av organisasjon. På nyåret vil kommunedirektøren komme med en anbefaling til videre realisering av organisasjonen Storheia Arena.


Henvendelser og videre bruk

Det er utarbeidet en egen nettside for Storheia Arena. Her kan man lese mer om prosjektet, og fylle ut søknadsskjema dersom man ønsker å gjennomføre et arrangement i området Husbydalen til Storheia. Vi har i år fått henvendelser fra både enkeltpersoner og profesjonelle aktører. Dessverre har smittevernrestriksjonene gjort at det er svært lite som har vært gjennomførbart i år. Vi er likevel fornøude med å ha gjennomført den aller første konserten på Storheia, med de dyktige distriktsmusikerne til Hadsel kommune.


Etter at medvirkningsturneen er ferdig før jul, vil Egga utvikling på bakgrunn av innspillene komme med en anbefaling til videre bruk av Storheia Arena. Det er viktig å legge til at alle som ønsker det, kan gå inn på Storheia Arenas nettsider og skrive inn innspill når som helst. Enten det gjelder enkel fysisk tilrettelegging eller arrangement dere ønsker å oppleve. Så håper vi at 2021 gir en ny mulighet til å gjennomføre kultur og idrettsarrangementer som opprinnelig var ønsket i 2020.