Hvorfor trenger vi en plan mot vold i nære relasjoner?

Meninger

I teorien er man beskyttet av loven mot vold, mishandling og misbruk. Både fysisk og psykisk. Dessverre er ikke virkeligheten så enkel.

Vold i nære relasjoner kan være så mangt. Fysiske slag, vonde ord, kontroll, isolasjon og det som kalles materiell/økonomisk vold - der overgriper tar kontroll over og/eller misbruker offerets penger og eiendeler.

Siden 2000 er det i Norge registrert at 155 kvinner og 18 menn er drept og partner er siktet og/eller dømt for drapet. Det er et høyt tall for et lite land. For de fleste går det heldigvis aldri så langt men mange lever likevel med vold og frykt i årevis. Den menneskelige kostnaden er grotesk i form av ødelagt helse og for de barna som vokser opp i et slikt mareritt.

Å bryte ut av en farlig og skadelig relasjon kan høres ut som en enkel affære men det er nettopp i denne fasen at det virkelig kan bli farlig. I denne fasen trengs det at samfunnet rundt makter å stille opp med hjelp til reetablering, beskyttelse, mulighet for å bearbeide traumer og hjelp til alt det praktiske rundt det å flytte. I en ideell verden hadde overgriper blitt fjernet fra situasjonen men vi har altså rigget oss slik at det er de som trenger hjelp til å komme seg unna som må ta jobben. For mange fremstår det som så uoverkommelig at de ikke orker tanken engang. Dette kan vi ikke godta. Arbeidet med å hjelpe noen ut av en farlig relasjon må gå raskt og det må koordineres slik at menneskene det gjelder får hjelp til reetablering, flytting, beskyttelse og helsehjelp med en gang. Voldsutøvere tar ikke helg eller ferie og en koordinert innsats kan ikke være avhengig av alt skal foregå i normal arbeidstid. Krisesentrene gjør en enorm jobb og utgjør med sin innsats forskjellen på liv eller død, men vi kan ikke lene oss på den tjenesten alene.

Derfor trenger vi en plan mot vold i nære relasjoner.

Som medmenneske kan man melde i fra til barnevern og politi, man kan lytte og være en venn. Mennesker som lever i relasjoner med vold og misbruk kan ofte oppleve å føle seg veldig alene - en god venn som kan lytte og være støttende kan være helt avgjørende.

Til deg som lever i en slik relasjon - du er ikke alene. Snakk med noen du stoler på. Du fortjener ikke å ha det slik og det er mulig å få en ny fremtid.