ARKTIS, GRUNNLOVEN OG KLIMARETTSSAKA

Meninger

Klimarettssaka i et «nøtteskall»:

Fra 4. – 12. november skal alle 20 dommerne i Høyesterett samles for å avgjøre om Staten brøt Grunnlovens paragraf 112, miljøparagrafen, da den i 2016 delte ut 10 nye lisenser til å bore etter olje i Barentshavet. Miljøparagrafen sier at; «Enhver har rett til et miljø og en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten», og at det er myndighetenes ansvar å sørge for at denne retten innfris.

JA, de brøt paragraf 112, mener ei hel rekke miljøorganisasjoner, fra de yngste, Natur og Ungdom, til de eldste, Besteforeldrenes klimaaksjon, og har saksøkt Staten.

NEI, sier Staten. Miljøparagrafen gir ikke folk noen faktiske rettigheter. Dette er imidlertid blitt grundig avvist av både tingretten og lagmannsretten.


Høyesterett skal nå avgjøre om miljøparagrafen er fromme ønsker og prat som Staten kan vurdere som de vil, eller om det betyr at Grunnloven krever at Staten har et reelt ansvar.

Høyesterettens dom vil være avgjørende for hvor veien går videre. Miljøkrisa er reell. Samtidig setter Norge i gang oljeprosjekter som skal produsere i flere tiår etter at verdens klimagassutslipp i sum skal være null. Dette er et svik mot etterslekta. Barnas klima er vårt ansvar!

I lagmannsretten fikk miljøorganisasjonene en viktig seier: Retten slo fast at Norge ikke bare er ansvarlig for egne klimagassutslipp, men også for utslipp fra olje og gass som vi selger til andre land. Disse utslippene utgjør 10 ganger mer enn det som er Norges nasjonale utslipp.


Det har altså blitt delseire for miljøorganisasjonene både i tingrett og lagmannsrett, men Staten er blitt frikjent for brudd på grunnlovens paragraf 112.

Norge har ei grunnlov, vedtatt i 1814, som skal beskytte oss og etterslekta mot en politikk som setter livsgrunnlaget vårt i fare. Vi besteforeldre vil ha rettferdighet og solidaritet mellom generasjonene, derfor er vi med på Klimasøksmål Arktis.

Ingenting skal være uprøvd!