Ti grunner til at vi ikke skal legge ned Sortland barneskole

Meninger

Som politiker i Sortland er jeg mektig stolt av Sortland barneskole. Og da tenker jeg på skolen i vid forstand, ikke bygningene. Jeg tenker på lærere, assistenter, ledelse, øvrig personell. Og alle de aktive og glade elevene jeg treffer i mitt nabolag. Jeg tenker på den gode kulturen av læringsmiljø, læringskrav, skole-heim-samarbeid, mestring og trygghet. Alt dette som sitter i veggene, om de er aldri så falleferdige.


Visst er det trafikale utfordringer knyttet til skolekvartalet, og ved bygging av en ny barneskole i kvartalet får vi ei god anledning til å gjøre forbedringer. Og ingen skal fortelle meg at det ikke blir trafikale utfordringer dersom alt av barneskoleelever i Sortland sentrum skal flyttes sørover i byen.

De siste dagers kontakt med ansatte og foreldre – både på og utenfor Sortland barneskole – har inspirert meg til å sette opp ei liste med ti grunner til å beholde skolen:


1. «Det er vårres unga, alle sammen.» Dette er holdninga blant lærere og assistenter. Det er akkurat så mange elever at de ansatte synes de kjenner alle. Og ungan kjenner dem. Det gir trygghet og tilhørighet, og ro til å lære. Slik bygger vi kunnskap og motarbeider utenforskap.

2. Ny skole handler også om penger. Vi må ikke bygge så dyrt at det rammer våre muligheter til å ha mennesker ansatt i skolen.

3. Sentrumsskolen har nærhet til Selneselva, fjæra, marka, byens parker, bibliotek, bedriftsbesøk. Og skolen bruker nærmiljøet som læringsarena.

4. Nasjonale elevundersøkelser viser problematiske tall for mobbing og psykisk helse blant barn i Sortland. Mer enn noen gang trenger vi en skole der vi kan se hver enkelt elev.

5. De store ungene er faddere for de mindre. Innen kunst og handverk får de store anledning til å lære de små ting de ikke kan. Slik bygges trygge relasjoner, mestringsfølelse, og gleden over å bli sett.

6. Mange flere vil trenge skoleskyss dersom skolen flyttes sørover, og dessverre vil flere elever bli skysset i privatbil. Biltrafikken vil øke, og forbindelsen mot sørbyen er ikke enkel.

7. Skolens uteområde brukes mye på ettermiddagene. Det er viktig for nærmiljøet, det skaper identitet og bolyst.

8. Bygging i skolekvartalet samtidig med at det drives skole der: Vi gjorde nyttige erfaringer da vi bygde ungdomsskolen. Vi fikk det til, og dette skal vi klare nå også. De ansatte er fast bestemt på det.

9. Flikking koster. Velger kommunestyret å bygge ny skole i sørbyen, vil årene gå, og flere foreløpige utbedringer kreves.

10. Det er ikke forskningsbelegg for å hevde at skolestørrelse har vesentlig betydning for kvaliteten i skolen. Her er det andre faktorer som skårer høyere, så som en tydelig, synlig og lagbyggende ledelse. En slik ledelse har vi på Sortland barneskole.

Det var ti grunner til å beholde Sortland barneskole. Jeg kan ikke komme på noen grunner til å legge ned Sortland barneskole.