«Maurnesbassenget må rehabiliteres og settes i drift snarest»

Meninger

Rødt har gjennom prosessen med skolestruktur, som blei vedtatt for ett år siden, og medfølgende tiltak, vært innstilt på å settes bassenget på Maurnes i driftsmessig stand igjen. Det vil beholde bassengtilbudet i kommunen med 2 alternative basseng med ulik innretning.

En rekker familier har i flere 10-år leid og hatt sitt første møte med bassengvann mellom tærne for barna og i tillegg kombinert med sosialt samvære i Maurnesbassenget. Å gjøre inngang og garderobe/dusjanlegget universelt utforma, åpner enda større muligheter for nye grupper. Å ta vare på dette, signaliserer også at det er reell innretning om å beholde desentraliserte tilbud i kommunen for hele befolkning.

Med å sette Maurnesbassenget i stand raskt, vil dette bli gjennomført en god del tidligere enn et nytt bassenganlegg i sentrumsområdet kan stå ferdig. Maurnes vil da være et utvida tilbud for svømmeopplæring i skolene og samtidig reserveanlegg til Sortlandshallen i de nærmeste årene.

Til dette vil det kreves økonomi. Det betyr at Rødt også vil se investering og drift av Maurnesbassenget i sammenheng med investering i andre idrettshaller og svømmeanlegg i kommunen, men der det likevel er tydelig at Maurnes skal bestå. Rødt ønsker å se dette i en heilhet, i sammenheng med folkehelsetilbud og de av kommunens innbyggere som legger ned stor innsats for unge i bevisst trenings- og konkurransesammenheng. Det er også derfor Rødt ikke kan eller vil bestemme på dette tidspunkt alle detaljer i det nye anlegget vi går inn for skal plasseres i Lamarka.