- Tid for politikk og prioritering i Sortland – nå må ungdommen prioriteres

Meninger


Nå jobbes det hardt i alle politiske partier med å lage sine alternative budsjetter for 2021 og årene som kommer. Hva skal man prioritere. Hva må vente, hva kan ikke vente? Hvilke saker er viktige for Sortland nå, og hvordan skal man klare å finansiere disse uten at andre viktige saker skal blø.

Jeg har alltid vært politisk engasjert, og synes debattene og de politiske mekanismene er fascinerende. Men samtidig synes jeg mange politikere er blitt mer og mer upresise, redde for å gjøre klare prioriteringer og ikke minst alt for opptatt av å finne unnskyldninger for å unnvære tøffe prioriteringer.

Jeg mener ikke at det er enkelt å prioritere, men politikk er prioritering. Det har aldri vært slik at en kommune kan løfte alt på en gang, at man kan prioritere alle ønskene i et og samme budsjett, eller at alle i samfunnet man styrer kan bli fornøyde i hvert budsjett. Men jeg tenker at det viktigst akkurat nå, er at politikerne tar et valg på hva som er viktigst for Sortland de neste årene. Når valget er tatt så må man gjøre tøffe prioriteringer i en dessverre alt for trang kommuneøkonomi.

Mitt ønske for julen 2020 er at kommunestyret i Sortland, helst så e enstemmig som mulig kan vedta et offensivt budsjett som prioriterer ungdommen i kommunen. Jeg kan ikke tenke meg at der er noen politiske partier i Sortland som synes det er greit å sitte på sidelinjen å se at flere og flere ungdommer faller utenfor, utforsker miljøer som vi ikke ønsker at de skal være nysgjerrige på, sliter med sin mentale helse og ikke er lykkelige eller ser positivt på fremtiden. Så nå må det brukes virkemidler som hjelper ungdommen, det er i dette budsjettet det må prioriteres! Det er ikke tid til å krangle om statlige overføringer, eller hvor dårlig Erna er, eller hvordan Jonas, Trygve eller noen andre hadde gjort det om deres parti hadde styrt landet. Det er heller ikke tid til å diskutere at det var da ikke noe bedre når den eller de styrte kommunen. Er det en ting ungdommen som sliter IKKE bryr seg om nå, er det hvilken draktfarge de har på de som styrer Sortland, eller landet for øvrig har på seg.

Hva må så prioriteres? Ungdommene trenger kontakt med voksne, de trenger noen å snakke med, de trenger noe å glede seg til, de behøver å bli sett, få tillit og ikke minst få trua på fremtiden. Jeg mener at skolehelsetjenesten må økes, helst med fokus på mental helse, coaching og veiledning. Det kan ikke være ventetid. Her må ungdommen få tak i noen omså via Sosiale medier eller lignende. Terskelen må være lav for å kunne ta kontakt. Møteplasser for ungdom er viktig, for eksempel en ungdomsklubb. Mine beste minner fra ungdomsårene er jo fra «klubben», hvor vi lærte å danse, ble forelsket og hadde det gøy. Jeg gledet meg gjennom hele uken til fredag, da vi skulle på «klubben». Vi må styrke SLT arbeidet, spesielt det arbeidet som går på kontakt med ungdommene etter skoletid, i skolefri perioder og i helgene. Spesielt de ungdommene som ikke driver med organiserte aktiviteter behøver å bli sett, hørt og få innspill og bli korrigert gjennom tillitsbaserte voksnrelasjoner.

Så til investeringer. Det er mye Sortland virkelig behøver, og alle forstår at ikke alt er mulig å løfte med en gang. Men hva burde da prioriteres nå? Jeg tenker at de neste års budsjetter burde ungdommen prioriteres. Start nå med ny idrettshall, slik at alle ungdommer som ønsker å være del av et idrettslag får mulighetene til det. Gjennom for eksempel idretten får ungdommene oppleve vennskap, positive opplevelser, mestring og de har voksne rundt seg som de får tillit til. Den billigste voksen tettheten til kommunens ungdommer er de frivillige som står på året rundt i kommunens idrettslag og andre lignende type foreninger. Jeg mener ærlig talt at først av alle store investeringer kommunen burde gjøre nå er ny idrettshall.

Kulturfabrikken gjør en fantastisk jobb, og er blitt en super plass for ungdommene å møtes. La Kulturfabrikken få øremerkede midler for å gjennomføre flere tiltak for ungdommen. Det kan være faste arrangementer som LAN, kulturmønstringer, ungdoms quiz, månedens ungdomskino (som kan være gratis, eller svært billig). Alt i alt handler dette om å samle ungdommen på positive møteplasser, hvor der også er voksne til stede. I tillegg handler det om å gå ettermiddagen eller helgen i møte å ha noe å se frem til.

Sortland ble for noen år siden kåret til årets oppvekstkommune. Man fikk blant annet skryt av de flotte planene man hadde laget, en av planene er STOLT- kommunedelplan for oppvekst og oppvekstmiljø 2015-2030. Dette er virkelig en god plan og et bra dokument. Men for at denne planen skal ha noe mer verdi enn bare å være flotte ord med gode målsetninger, må det også komme klare prioriteringer fra politikerne for å nå ambisjonene som står i dokumentet. Vi kan ikke lenger slå oss på brystet for at vi ble kåret til årets oppvekstkommune for flere år siden. De fleste politikerne har sikkert lest STOLT, og mange har sikkert vært med å vedtatt planen også. Men jeg anbefaler virkelig alle (både politikere, ansatte som jobber med ungdom, foreldre og ungdommen selv) om å lete den frem og lese den en gang til. Den finnes på kommunens hjemmeside.

For all del, jeg sier ikke at det ikke gjøre mye bra jobb fra mange i kommunen. Her er utrolig mange i alle ledd som gjør en fantastisk jobb for at Sortland skal være den beste plassen å vokse opp i. Men dessverre viser både tall, statistiker og fakta at det må gjøres så mye mye mer. De som står på hver dag for ungdommene våre, behøver flere folk og flere verktøy. Det er det jeg ønsker å årets og kommende års budsjetter.

Nå er tiden moden for at ungdommen prioriteres, det tror jeg vi har alt å tjene på.