FUGL FORAN FOLK

Meninger

Norsk Ornitologisk Forening holder seg med en naturvernrådgiver. Martin Eggen heiter han. I en intervju med VOL den 15. november refser han Sortland kommune for å være en versting når det kommer til oppdyrking av myr. Slik oppdyrking er angivelig uforsvarlig av hensyn til klimaet.

Eggens bekymring for klimaet er ikke mye troverdig når vi veit at samme mann også er en innbitt motstander av utbygging av vindkraft på land. Fornybar kraft som kan erstatte fossil energi og dermed bidra til å løse klimakrisa, vil han ikke vite av. For vindturbiner – eller drapsmaskiner som Eggen og hans likesinnede pleier å omtale turbinene – kan jo ta livet av en og annen fugl.


Myr utgjør rundt 73 prosent av de totale dyrkbare ressursene i Sortland. Myr er i praksis omtrent eineste dyrkingsreserve i kommunen. Men det affiserer åpenbart ikke Eggen. Det koster han ingenting å frata Sortlands gårdbrukere muligheten til å utvide arealgrunnlaget og matproduksjonen. At det har en klimapris å importere maten sørfra, er visst en fremmed tanke for ham.

På min eiendom på Strand heiter et av de gamle jordstykkene nettopp Myra. Et jordstykke som min bestefar for knapt hundre år siden dyrka opp med håndmakt. Og som fortsatt gir rimelig god avling.


Dersom Martin Eggens idé om hvor forkastelig det er å dyrke opp myr skulle ha vært fulgt av tidligere generasjoner, ville det knapt ha vært bosetning og folk i Sortland i dag. For ikke å snakke om det viktige landbruksmiljøet kommunen er så heldig å ha i dag.

Men jeg skjønner at dette ikke betyr noe for Eggen. For han er det fugl foran folk som gjelder. Det holder ikke at mange fugler trekker sørover hver haust. Folk i Sortland må visst følge etter før Eggen kan si seg fornøyd.