FrP bytta bort rettsikkerheten, fikk 20 kilometer asfalt igjen

Meninger

Det er ubegripelig at representanter fra regjeringspartiene og støttepartiet FrP i et fylke som Nordland vil legge til rette for mer sentralisering. Nå er det rettssikkerheten i fylket vårt som står for tur til å falle for Høyres grep og FrPs sviktende dømmekraft.

Har representantene Ebbesen, Åsjord Sire, Søttar og Freiberg glemt geografien i Nordland, siden de fortsetter å sentralisere nordlendingenes tjenester? Vårt fylke er så stort at vi kan legge både Oslo, Vestfold, Akershus, Østfold, Øst-Agder, Vest-Agder og Rogaland inn i Nordland fylke, og enda ha areal igjen.


En kan spørre seg hvorfor tingrettene i Nordland er mindre verd nå for Frp enn de var i juli. Før sommerferien var Frp med på et forlik med opposisjonspartiene for å sikre fremtiden for ALLE tingrettene i Nordland. Nå har FrP klamret seg fast i skjørtene til statsminister Solberg, og klistret seg inntil H, V og KrF, igjen.

De nye forlikspartene legger til rette for at de rettsstedene som ikke er hovedstedet i den enkelte rettskrets nedprioriteres. Dermed vil de oppfattes som annenrangs og stå i reell fare for å legges ned. Om noen tror at det ikke vil skje, er det bare å se til Campus Nesna. Løftet om å utvikle studiestedet på Helgelandskysten i fusjonsavtalen mellom HiNe og UiN ble raskt brutt. Utvikling ble avvikling, med H, FrP, V, KrF sin velsignelse.


FrPs forlik med regjeringen inneholder ikke mye å rope hurra for i Nordland. De har bytta bort domstolenes framtid for 20 km asfalt på strekka Fauske – Ballangen. Folk i Nordland har fått mye mer igjen for en samling rundt Senterpartiets budsjett, og våre forslag i Stortinget i saken om Endringer i domstolloven (domstolstruktur).

Senterpartiet ønsker mer fleksibilitet, samarbeid og saksdeling mellom dagens rettskretser. Samtidig foreslo vi å opprettholde tingrettene i Ofoten, Vesterålen, Lofoten, Salten, Alstahaug, Rana og Brønnøy som selvstendige domstoler med stedlig ledelse. Vi foreslo også opprettholde dagens jordskifterettene i Ofoten og Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen, Salten og Helgeland som selvstendige domstoler med stedlig ledelse. Alle forslagene ville hatt flertall med FrPs stemmer.