- Å være lokalpolitiker er et tillitsverv og at penger på egen konto ikke skal være et motiv for å bedrive lokalpolitikk, er vi helt enige i.

Meninger

Sortland Rødt, her representert ved Christoffer Ellingsen, går langt i beskyldningene sine. Å beskylde meg for å spre falsk informasjon er en sterk overdrivelse og en ufin hersketeknikk. Hvis man leser tilsvaret mitt, så vil man se at jeg argumenterer for hvorfor det vil være et demokratisk problem å redusere møtegodtgjørelsen for vanlige kommunestyrerepresentanter.


Å være lokalpolitiker er et tillitsverv og at penger på egen konto ikke skal være et motiv for å bedrive lokalpolitikk, er vi helt enige i. Når man sitter i kommunestyret og driftsutvalget, har man en årlig møtegodtgjørelse på 9924,- (før skatt og med 12 møter). Når man da legger til alle timene for å sette seg inn i flere hundre sider med saksdokumenter, sjekke med berørte parter og delta på formøter, så kan jeg ikke tenke meg at noen tar på seg et lokalpolitisk verv for å tjene 9924,- i året.


Skal man ha et velfungerende lokalpolitisk demokrati, bør sammensetningen av kommunestyret gjenspeile befolkningen for øvrig. Dette er etter vårt syn, et viktig prinsipp. For selvstendig næringsdrivende, vil det alltid være en avveining når man bruker tid utenfor jobb. Det er en kamp for å få bedriften til å overleve og hver time, dag, uke, mnd. jobber man for å få nok inntekt til å kunne betale ut lønn neste mnd. Hvis man er selvstendig næringsdrivende og lokalpolitiker og regner timer brukt på politisk arbeid, vil man fort se at det er et tapsprosjekt, rent økonomisk.

På tross av dette, har vi heldigvis personer som ønsker å bidra, som tar dette tillitsvervet og deltar i kommunestyret. De som jobber i det offentlige får full lønn under møtene, på toppen får de møtegodtgjørelse. Jeg sier ikke at vi nødvendigvis trenger å øke møtegodtgjørelsen, men å senke den vil få konsekvenser for sammensetningen av kommunestyret. Det har også vært tradisjon ved en eventuell endring av stillingsprosent av varaordfører, at opposisjonen blir dratt med i prosessen. (Man må huske på at varaordfører er posisjonsleder) For å bevare en slags maktbalanse i kommunestyret, så vil det f.eks være et poeng at hvis man øker stillingen til varaordfører, så økes også opposisjonsleder sin stilling. Dette ville vært et naturlig punkt som hadde kommet, hvis opposisjonen hadde blitt tatt med i prosessen. Nå har maktbalansen i kommunestyret blitt betydelig endret i posisjonens favør og dette står Rødt på barrikadene og kjemper for.

Høyre mener det godt kan være grunnlag for å se på hvordan møtegodtgjørelsen til de folkevalgte blir regnet ut, kanskje bør systemet endres slik at man sikrer en god og bred representasjon. Det å, ukritisk, senke møtegodtgjørelsen til kommunestyrerepresentanter mener vi er feil, det kan få demokratiske konsekvenser.