«Et klart ulovlig forslag»

Meninger


I siste kommunestyremøte var det oppe en sak om kommunalt bidrag til «fantasiprosjektet» The Whale i Sløyken på Andenes. Dette gigantprosjektet skal koste 450 millioner kroner og betinger cirka 60.000 besøkene per år for å få lønnsomhet. Etter forslag fra vår ordfører skulle Andøy kommune bidra med 15 millioner fra Andøy Energi i form av aksjeutbytte?

Dette må vel være et klart ulovlig forslag, all den tid Andøy Energi har en av landets høyeste linjeleier og et av landets største fastbeløp på 4.570 kroner per år? Linjeleien ble satt opp i 2016, og da begrunnet fra direktør Kjell Are Johansen med at kraftlaget sto ovenfor omfattende utbygginger av linjenettet og at dette kostet svært mye penger. Han begrunnet også at det var svært dyrt å bygge ut strømnettet i Andøy.

At jeg som har vært strømkunder i kraftlaget siden 70-tallet skulle få oppleve strømutkoblinger hver eneste vinter, bare det melder kuling, er mer enn jeg kan fordøye, og jeg må hvis vedtaket går gjennom i kommunestyre, vurderer et massesøksmål mot Andøy kommune og Andøy Energi, fordi dette anses som ulovlig.

Jeg forlanger at den ekstremt høye linjeleien i Andøy Energi, brukes til det den skal brukes til, nemlig forsterking av strømnettet til Andenes, slik at vi slipper alle disse problemene med strømutkoblinger hele tiden.

At vår ordfører prøver så godt han kan å få virksomhet til vår kommune, skal han ha kredit for, og der gjør han en rimelig god jobb. Men dette «støntet» med å «rane» kassa med et ekstremt aksjeutbytte fra kraftlaget, godtar jeg ikke.

Prosjektet i Sløyken koster 100 millioner kroner mer enn Hurtigrutens hus i Hadsel (kommunens andel) og Kulturfabrikken på Sortland, disse to kostet 350 millioner kroner.

Jeg er ikke opptatt av kulturprosjekter til en halv milliard kroner her i Andøy, og vi klarer oss godt med det vi har av kulturfasiliteter. Det er tilpasset vårt behov. At vi skulle klare å få 60.000 besøkene til Sløyken, er jo den rene galskap.


Arne Skogvoll (fortsettelse følger)