«Større ulikhet under koronatida»

Meninger


For Rødt er ulikhet og økt ulikhet som en «tikkende bombe» under velferdsstaten. Tragisk, men sikkert er det at økt ulikhet mellom mennesker svekker tillit og økter unødige konflikter i samfunnet. Derfor er Rødts kamp mot Forskjells-Norge på topp i partiets prioriteringsliste.

Korona og den høyreleda regjeringas handtering av krisa har bidratt til at klasseforskjellene og ulikheter har skutt fart det siste året.

Det blir gjort valg som er farlige for opprettholdelse av universell velferd i Norge. Derfor er det viktig at stortingsvalget i år fører til et nytt flertall. Med Rødt over sperregrensen vil et nytt flertall på Stortinget og ny regjering kunne ta et skikkelig oppgjør med den Solberg - regjeringas forskjells-skapende politikk.


Økte klasseforskjeller

Statistikk fra Folkehelseinstituttet viser at noen av landets dårligst betalte yrker er på topp på oversikten over smittede. Det gjelder i stor grad de som ikke har mulighet til å ha «hjemmekontor», bor trangt og tett. Til og med drosjesjåfører og de som kjører buss og andre kollektive transportmidler har høyrere andel smittede enn eksempelvis leger og sykepleiere. Andre yrkesgrupper på topplisten er renholdere, frisører, bartendere, servitører, flyverter, hotellresepsjonister.

Og det er klasseskiller i hvem som mister jobb og inntekt. På tvers av sektorer er det de som har løs tilknytning til arbeidslivet som ryker først, de er innleid via bemanningsselskap, har midlertidig stilling eller er rett og slett de som ble ansatt sist. Det er en av grunnene til at unge og innvandrere har vært overrepresentert blant ledige.

Smitteverntiltakene har rammet bransjene og yrkene som er har lav lønn, krever mindre utdanning og har færre rettigheter. Innafor disse finner vi hotellene, reiselivet, restaurantene, barene og kulturlivet. Selv om kulturarbeider Kurt Nilsen fikk sine millioner og mange innen kultur har høy formell utdanning, er kultur en sektor med få faste ansettelser og lappeteppeøkonomi som gjør sikkerhetsnettet skrøpelig.

Disse forholdene er i motsetning til de som toppe listene til inntekt og formue. Bladet Kapital sin oversikt viste at landets 400 rikeste i 2020, i hovedsak holder stand. Noen går opp, noen ned, men de fleste er ikke påvirka av pandemien i sitt regnskap. Samlet sett har de superrike på toppen like stor rikdom og makt som før krisa.


Rikingene holder stand

Krisepakkene har vært basert på en rørende naiv tillit til aksjonærer, konsernledelser og eiere. Regjeringa har avvist krav om utbyttestopp eller husleiekutt. Resultatet er at flere milliarder er slusa rett i lomma på skattetriksere og eiendomsbaroner. Color Line, som til vanlig betaler minimalt med skatt, har endt opp med hundrevis millioner i støtte. Dette samtidig med at toppsjefen fikk utbetalt nesten 2 mill. kr. i bonus i 2020. Spesielt i storbyene har store summer gått rett gjennom fra de som har fått støtte tildelt, og videre som husleie til de som eier lokalene. Det gjør at Olav Thons selskap kunne innkassere høyere leieinntekter i 2020 enn året før, og et overskudd på 2,3 mrd. kr. Likevel sender han klagebrev til regjeringen og ber om mer hjelp.


Folk vil ha mindre forskjeller

Mangelen på en rettferdig krisepolitikk fører til at Forskjells-Norge forsterkes i større tempo enn før krisa. Uten et politisk vendepunkt vil samfunnet ende opp med at det er de som har der vanskeligst fra før som blir pålagt størst belastning. Det er politisk skapt i så fall.

Året stortingsvalg er i denne situasjonen spesielt viktig. En meningsmåling viser at kampen mot sosiale forskjeller er den viktigste saken for folk før valget. Det legger et godt grunnlag for å kaste den Høyreleda regjeringa. Ei utfordring er at kampen mot utvikling mot større forskjeller over 10-år har hatt stor oppslutning i taler og skrift, men forskjellene har likevel økt. Det må ikke være slik denne gangen. Et stort Rødt- lag på Stortinget i tillegg til representanten i dag og sammen med fagbevegelse og andre organisasjoner vil være nytt. Det kan være beste redskapet velgere har for at ord og løfter blir virkelighet.