«Vesterålskraft – styreleder med total snuoperasjon»

Meninger


I 2014 skreiv dagens styreleder i morselskapet i Vesterålskraft, Ronald Steen, Arbeiderpartiet, et leserinnlegg: «Hva skjer med Vesterålskraft». Vi var fristet til lage overskrift på dette innlegget som spør «Hva skjer med Ronald Steen?». Årsaken til dette er følgende:

Vi som motstandere av dagens plan om salg av Vesterålskraft til Troms Kraft støtter alt det Steen hevda i 2014. Men i dag har Steen snudd helt rundt som styreleder og leder sjøl salg ut av regionen! Steen var den gang både kritisk til prosessen og et eventuelt salg. Nå er han sjøl en del av samme prosess for å selge!


Hva skeiv han blant annet i sitt innlegg i september i 2014?

Les dette og bedømme sjøl:

«Kraftselskap er betegnet som vårt arvesølv, og med rette. Kraftproduksjon og distribusjon er bygd og videreutviklet av fellesskapet og under styring av fellesskapet, i dette tilfellet representert ved de 3 nevnte Vesterålskommuner. Dette har sikret lokal forankring og leveringssikkerhet i et langsiktig perspektiv. Den tjenesten som leveres har vært ei forutsetning for ei god utvikling for næringslivet og en bedre hverdag for innbyggerne, og representerer kanskje den viktigste infrastrukturen, men samtidig den som er mest selvfølgelig for oss alle. Arbeidsplassene i Vesterålskraft er dessuten viktig for den enkelte kommune og regionen, noe som også gjenspeiles i debattene mellom eierkommunene. Eierne har hatt god avkasting, hvordan ville budsjettene i kommunene sett ut uten denne kjærkomne inntekten?

Arbeiderpartiet ønsker fortsatt et kraftselskap med lokal forankring, leveringssikkerhet til en fornuftig pris, og at lokal verdiskaping ikke forsvinner ut av kommunene eller regionen. Vi forutsetter at forslag til strukturendringer bringes til demokratisk behandling så tidlig som mulig og før det er lagt føringer i form av bindinger eller avtaler med andre, det være seg mellom kraftselskaper og eiere.»

Dette støttes fullt ut!


Kanskje han forklarer sin totale snuoperasjon med at de ytre rammevilkårene fra staten/NVE er stramma til og gjør det vanskelig å drive små kraftselskap. Da holder ikke dette siden han er godt planta i Arbeiderpartiet og har ambisjoner om at de om noen måneder skal sitte i sjefsstolen i ei ny regjering og med støtte fra et nytt stortingsflertall. Rammevilkårene står det da opp til de sjøl å forandre.

I dag er sannsynligvis innlegget fra 2014 godt gjemt i arkivet. Alt som står her – både om prosess og standpunkt i saka er forlatt og snudd helt om. Ny posisjon gir ny politikk – i topplederverv forsvinner ofte fotfeste. Er det sånne politikere vi skal ha?

Alt tyder på at styreleder Steen 15.juni presenterer et salg av Vesterålskraft fra de 3 eierkommunene. Det blir i så fall spesielt å høre på.