«Undertrykking avler rettferdig motstand – støtt Palestina»

Meninger


Norge har akkurat feira grunnlovsdagen. Den knyttes med rette til landets frihet og sjølstendighet - og dermed også kampen mot okkupasjonen og frigjøringa i 1945 etter 5 års krig. Samtidig med vår feiring, bomber Israel med så presisjonsvåpen at de dreper hundrevis av sivile deriblant mange barn, knuser kritisk infrastruktur og helse institusjoner, ødelegger boliger. Dette på toppen av årelang okkupasjon av palestinsk område med blokade og følgelig mangler på helt nødvendig utstyr til et verdig sivilt liv. Palestinere er annenrangs borger i sitt eget område med bakgrunn i Israels apartheid.


Det er hinsides og nesten ikke til å forstå at dette er mulig. USAs ensidige støtte til Israel og med viktig støtte fra den norske regjeringa og en rekke andre land, bidrar avgjørende til at dette kan skje.

Okkupasjon, blokade, trakassering, apartheid, likvidasjon av ledere – avler motstand. I Norge er vi helt riktig lært opp til og markerer at slik motstandskamp er rettferdig og nødvendig. I desperasjon, fortvilelse og med andre motiver vil det i all kamp mot undertrykking, likevel bli lagt strategier og utført handlinger som er tvilsom i forhold til etikk og hensikten med målet om frigjøring.


Vi må ikke glemme at det palestinske folket, er fordrevet fra sitt landområde. Mange lever som i en innsperra leir. Generasjoner har lidd under Israels terror mot et folk som har oppholdt seg i områder i uminnelige tider.

Det jobbes med å få til en synlig markering mot Israels krig og støtte til et okkupert og utarma folk.

Krigen mot Gaza må stoppes - Fritt Palestina!