«Til deg som utnytter barn: Foreldelsesfristen er fjernet»

Meninger


Dersom du er en av dem som på noen måte utnytter barn seksuelt, vil du aldri kunne slappe av.

Dette bør være en klar advarsel til alle dere som utnytter barn, eller til deg som leker med tanken. Seksuell utnyttelse ovenfor barn er en så alvorlig sak, at det skal kunne etterforskes uavhengig av tid. Forholdet vil ikke kunne bli foreldet, og etterforskning mot deg vil kunne være en realitet inntil den dagen du dør.

Jeg og FrP har stått i front i kampen for at politi, domstoler og kriminalomsorgen skal få de verktøy og midler som trengs, for å beskytte samfunnet i mest mulig grad mot deg som begår noe av de verste overgrep man kan begå mot et annet menneske. Det å fjerne foreldelsesfristen, er det siste vi har fått gjennomslag for i vår kamp.

Så lenge det finnes mennesker som forgriper seg på barn, vil FrP stå i front for å foreslå løsninger som avskrekke overgripere og bistå ofrene på best mulig måte.