«Høyres satsing på samferdsel fortsetter»

Meninger

Som stortingspolitikere fra Nordland har det rett og slett vært en fornøyelse å fronte Høyre-regjeringens samferdselssatsing disse årene.

Som Høyre- tillitsvalgte fra nord har vi reist mye i nord og fått gode innspill fra folk og næringsliv lokalt. Dette har vært viktige innspill som vi har formidlet videre inn til regjeringen, og vi er blitt lyttet til - regjeringen har levert og fortsetter å levere på prosjekt etter prosjekt.

I våre innlegg på landsmøtene til Høyre og på Stortinget, har vi hatt et tydelig budskap om hva som er viktig for oss i nord. Det har vært samferdsel, samferdsel og samferdsel.

Nordland har ei spredt befolkning med stor næringsaktivitet - over hele fylket.

Den viktigste rammebetingelsen for fortsatt vekst og økt bosetting – selvsagt i tillegg til det vi har gjort når det gjelder skattelettelser til bedrifter og vanlige lønnsmottakere, er økt satsing på samferdsel.

Det er ikke tvil om at samferdselssatsingen med Høyre i regjering er historisk. Infrastruktur er bygget ut i et tempo som aldri før, og bevilgningene er doblet gjennom disse årene, og dette fortsetter med kommende Nasjonale transportplan (NTP) som nylig ble vedtatt i Stortinget.

Vi er spesielt glad for at vårt fylke har fått store gjennomslag både i forrige NTP og i den nå vedtatte nye NTP.

Ingen som kjører gjennom Nordland kan unngå å legge merke til den storstilte utbyggingen som nå skjer på E6 gjennom Nordland. Nå starter også utbyggingen av E6 lenger nord i Sørfold og ny E 10- Hålogalandsveien.

Det er videre mange viktige prosjekter vi har klart å jobbe inn i kommende NTP som er viktig for oss som lever og virker i Nordland. At utbedring av fiskerihavnene på Værøy, Røst og Andenes prioriteres i første del av planperioden er viktig. Det samme med Narvikterminalen/stasjon og ikke minst E6 tunell i Narvik. At det også prioriteres at det skal bygges to nye flyplasser i Nordland, de første siden 1994 – i Bodø og Mo i Rana, bør også legges merke til.

Det har også vært god jobbing med regjeringens forslag til NTP her i Stortinget. Et viktig prosjekt for oss har vært å få inn i planen at det skal gjennomføres en helhetlig planlegging av E10 i Lofoten og en ny felles lufthavn for Lofoten. Det lyktes vi med.

Mye mer kunne vært nevnt men en ting er i alle fall klart – en god transportplan er blitt enda bedre etter behandlingen i Stortinget, og Høyre fortsetter å levere mer samferdselsmidler – også til Nordland.