«F-35 inntar Nordland»

Meninger

Denne uka flyr flere av Luftforsvarets splitter nye F-35 kampfly til den framskutte jagerflybasen på Evenes. Folket langs Nordlandskysten vil merke dette hypermoderne flyets ferd mot Evenes. Øvelsen er en del av forberedelsene til å klargjøre F-35 for NATOs alarmberedskap fra Evenes.

Norske jagerfly står kontinuerlig på 15 minutters beredskap. Fra 1. januar flyttes denne beredskapen fra Bodø til Evenes. Gjennom flere år har det foregått omfattende byggeaktivitet på Evenes. Innen kort tid blir Evenes en operativ flystasjon og Luftforsvarets kampflybase i nord.

Hittil har Luftforsvaret mottatt 31 av totalt 52 nye F-35 kampfly. F-35 er bygget for å kunne løse en rekke ulike oppdrag, et såkalt multirollefly. F-35 kan utføre langt flere oppdrag enn andre kampflytyper uten støtte fra andre fly eller bakkestasjoner. F-35 er nemlig ikke «bare et jagerfly» i tradisjonell forstand, men et felles kampsystem for hele Forsvaret som kan bekjempe mål i lufta, på landjorda og til sjøs. F-35 har en helt unik evne til å innhente og formidle informasjon til resten av Forsvaret, og vil forbedre situasjonsforståelsen i fred, krise og krig. Det gjør at hele Forsvaret kan bekjempe mål raskere og mer presist enn før.

F-35 imponerer i lufta. Under flere øvelser har F-35 fullstendig utslettet øvingsmotstanderne, og tatt ut 20 av motstanderes fly for hvert F-35 som gikk tapt. Resultatene imponerer. Når flyene fra 1. januar er fast stasjonert på den fremskutte kampflybasen på Evenes, er de et betydelig tilskudd til forsvaret av Nord-Norge.