«Venstres politi-havari»

Meninger

Venstres Trine Noodt sier at reformer settes i gang fordi det er behov for endring. Hvilke endringsbehov var det for å tvangssammenslåing Troms og Finnmark? Hvilke endringsbehov tilsa at Indre Finnmark tingrett, Øst-Finnmark tingrett og Hammerfest tingrett skulle opphøre som selvstendige domstoler? Venstre foreslo i 2015 å sammen Vest-Finnmark politidistrikt med Troms. De forsto ikke engang at Finnmark burde være et eget fylke og politidistrikt. Det viser hvor useriøst deres reformer har vært. Reformer som verken var utredet, behov for og som ble iverksatt fra regjeringen med Venstre som pådriver. Disse reformene er som regel dømt til å mislykkes – som både regionreformen, domstolsreformen og nærpolitireformen er utmerkede eksempler på.

Den rødgrønne regjeringa hadde satt i gang en rekke endringer da Høyre og Frp tok over i 2013. Men å trekke slutningen av at mye gikk galt den 22. juli 2011 skulle føre til at Nesseby lensmannskontor skulle legges ned, eller at ATVer og snøscootere skulle sentraliseres i Øst-Finnmark er noe merkelig. Dersom regjeringen ville styrke politiet med folk og utstyr kunne de fint gjøre dette uten en reform. Noodt har tydeligvis ikke lest Riksadvokatens kommentarer til straffesaksbehandlinga eller statusrapporten for nærpolitireformen som kom i mai. I 2020 ble kun 49 prosent av straffesakene oppklart. Det er det laveste på 10 år. Finnmark politidistrikt er blant de beste i landet, men oppklaringsprosenten har falt også her siden 2018. Som Riksadvokaten skriver i mars 2021 er han særlig kritisk til nedgangen i oppklaringsprosent når det gjelder seksuallovbrudd og voldssaker. Dette er ifølge Riksadvokaten ikke akseptabelt.

Noodt sier at ingen steder i Finnmark har fått lavere dekningsgrad eller beredskap enn tidligere. Hos politiet i Nesseby, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hasvik, Lebesby, Loppa, Måsøy og Nordkapp var det flere ansatte i 2013 enn i dag. Selvsagt blir både beredskap og synlighet dårligere av færre folk. «Venstre vil ikke tilbake til det forrige århundre, med en politikonstabel spaserende rundt som passer på». Der er vi i Senterpartiet grunnleggende uenig med Venstre. Det er en grunn til at vekterbransjen har vokst enormt de siste årene. Det er nettopp fordi det er behov for noen som er til stede og passer på, enten det er på et kjøpesenter, i et bysentrum eller i forbindelse med en festival eller arrangement.

Å nedvurdere politipatruljene på den måten Noodt gjør er direkte frekt. Politipatruljene gjør vanvittig mye mer enn å spasere rundt og passe på. Antall oppdrag relatert til rus- og psykiatri for politiet har økt fra 37 000 i året i 2016 til 53 000 i 2020. Antall akutte oppdrag har økt fra drøyt 10 000 til knapt 19 000 siden 2016. Antall politipatruljer har ikke økt gjennom nærpolitireformen. Politipatruljene er nødvendige for trafikksikkerhet, leting etter savnede personer, bygge relasjoner med befolkninga. De er politiets øyne og ører ute i lokalsamfunn over hele landet. Patruljene er nødvendige for å sikre brannfolk og ambulansen dersom de får oppdrag som involverer utagerende og/eller farlige folk. At Venstre ikke ser dette, viser en fullstendig mangel på bakkekontakt med det daglige livet for politifolk på patrulje.

At Venstre tror det er umoderne med synlig og tilgjengelig politi i bygd og by sier mer om dem enn utviklingen i landene rundt oss. I Danmark bygges det i disse dager 20 nye polititjenestesteder med minst fem politifolk hvert sted, nettopp fordi deres politireform førte til sentralisering og at nærheten til innbyggerne, næringsliv og lokalsamfunn forsvant. I Irland er det 564 politistasjoner på et areal som er mindre enn Troms og Finnmark. I Østerrike er det nesten 1000 polititjenestesteder i et land som er mindre enn fylkene Innlandet og Trøndelag i areal. Ingen av disse landene ser til Norge for å lære av Venstre, KrF, Høyre og Frp hvordan de skal utforme politiet.

Det er ikke Senterpartiet som sprer frykt blant folk. Det er Venstres sentralisering av politiet som bidrar til det. Det er ikke Senterpartiet som er grunn til at det er borgervernliknende tilstander flere steder i Finnmark. At over halvparten av anmeldt kriminalitet henlegges her i landet. Når Noodt sier at politiet løser flere saker og slår oftere ned på alvorlige overgreps og voldssaker er det ikke riktig. Se på SSBs statistikk. Til toss for at antall anmeldelser innenfor kategorien seksuallovbrudd har økt betydelig, ender en lavere andel med straff. Til tross for at antall voldssaker har økt betydelig gjennom nærpoltireformen, ender ikke en større andel flere saker med straff. Dette er fakta og noe Venstre også bør begynne å forholde seg til.

Noodt kommer også med et valgløfte om politihelikopter til Lakselv. Det er totalt useriøst. Venstre har ikke satt av en krone til dette i alternativt budsjett og har i åtte år hatt mulighet til å få på plass et politihelikopter i nord dersom de ønsket det. Som vi vet har de prioritert regionreform, nedleggelse av pelsdyrnæringen og annen meningsløs politikk fremfor f.eks. politihelikopter i Nord-Norge.

Senterpartiet mener i motsetning til Venstre at det må være lokalt politi i hele Finnmark. Vi skal innføre en minimumsbemanning på fem politifolk på hvert tjenestested. Folk, enten de bor i Gamvik, Lebesby eller Alta skal vite at staten og politiet stiller opp og er til stede både i hverdagen og krise. Videre går vi til valg på politihelikopterdekning for hele landet. Nord-Norge skal prioriteres først. Dette har vi også satt av penger til i alternativt budsjett. Venstre og regjeringa har bygget ned beredskapen for helikoptre i Nord-Norge ved å fjerne Forsvarets beredskap med Bell-helikoptre på Bardufoss. Denne skal Sp gjenopprette. Det er på tide å få tilbake lokalt politi og løfte beredskapen i hele Finnmark.