«Eiere bør bruke tid på å finne eventuelle investorer»

Costas Berntsen, hovedtillitsvalgt NITO Vesterålskraft 

Meninger

«Vi i NITO har fulgt med formannskapet på Sortland og kommunestyret i Øksnes.

Sett fra sidelinja, registrerer vi at noen politiske partier er virkelighetsorientert, ser langsiktig og tenker på neste generasjoner at de skal arve noe, mens andre ser på rask utbetaling som beste alternativ. Et selskap som har gitt eiere 276,2 millioner i utbytte de siste 26 årene er merkelig nok ikke interessant lenger! Eiere ser etter vår mening ikke potensialet og det store bildet.

I utgangspunktet var det NVE-effektivitet som initierte denne salgsprosessen, men nå ser det ut til at eiere ikke er så opptatt av det og vil selge Vesterålskraft til andre som ikke er 100 prosent NVE-effektiv.

Det grønne skiftet vil ikke gjøre at verdien av selskapet blir lavere i fremtiden, tvert imot. Behov for kraftproduksjon og god infrastruktur øker for hver dag.

Vi mener at eiere bør bruke tid på å finne eventuelle investorer, hvis de mener at det er behov for finansiering i fremtiden, uten at de selv mister eierskapet.

Selskapet går ikke med underskudd i dag og at det ikke er hast for å selge nå.

Behold eierskapet til selskapet som har gitt balanse i budsjettene til alle tre eierkommunene og ga arbeidsplasser til mange i Vesterålen i 80 år.

Tenk langsiktig!»