– Vesterålskraft etter Bø-vedtaket

Meninger

Gjennom sitt vedtak 5. oktober vil Bø kommunestyre invitere Hadsel og Andøy inn som kjøpere i Vesterålskraft. Det skal bringe kontanter til slunkne kommunekasser i Bø, Øksnes og Sortland. Kommunestyret gir dessuten Bø-ordføreren fullmakt til å arbeide videre med sikte på sammenslåing av kraftselskapene i Vesterålen.

All ære til Bø kommunestyre som tilstreber ei vesterålsk løsning, men jeg klarer ikke å se hvordan ei slik løsning skal sikres gjennom raske penger til eierkommunene i Vesterålskraft.

Trollfjord AS og Andøy Energi Holding AS er verd hundrevis av millioner, og gis ikke bort for knapper og glansbilder. Dermed må Øksnes, Bø og Sortland betale for tilleggsverdien i det fusjonerte selskapet. Den dagen fusjonen er et faktum må vi vrenge lommefôret og pent betale tilbake millionene vi nettopp hadde karet til oss.

Det minner om barneleken «Så mye hadde jeg, så mye ga jeg bort, så mye fikk jeg igjen.» En alternativ framgangsmåte vil være å gjøre ei verdivurdering av selskapene, og samle verdiene i én pott. Si for eksempel at Vesterålskraft er verd 700 millioner kroner, Trollfjord 300 millioner og Andøy Energi Holding 300 millioner – alle tall er tenkt verdi når vi har trukket fra gjeldsbelastning.

I et slikt tenkt tilfelle kunne hver av kommunene gå inn i et fusjonert selskap, kall det gjerne Kraftlaget, med en andel som reflekterte dagens eierskap. Da ville Bø og Sortland hver sitte med 19 prosent av aksjene i Kraftlaget, Andøy og Hadsel 23 prosent hver, mens Øksnes hadde 16 prosent.

Sortland kommunestyre har vært klinkende klar i sitt vedtak om at det lokale kraftselskapet skal eies og styres lokalt. Vedtaket åpner for samråd med de andre eierkommunene, og med Bø kommunestyres vedtak står døra nå på gløtt for samtaler mellom eierne.

Lykke til!