«Kommunen fraviker Arealplanen i forbindelse med Rundheia og Lamarkbakken»

Meninger

Arealplanen 2017-2029 beskriver bruk av de ulike områdene i kommunen og legger premissene for byutviklingen. Arealplanen skaper forutsigbarhet for alle interesser i kommunen.

Tiltakshavere, i samarbeid med Sortland Kommune, ønsker nå å omregulere et LNF-område i Rundheia og Lamarkbakken. Dette er som kjent byens nærmark, med svært mange brukere.

Vi stiller spørsmålstegn ved at kommunen nå tar sikte på å fravike den overordnede Arealplanen, og omregulere et sentrumsnært LNF-område. Vi ber om dokumentasjon på at alle andre sentrumsnære tomteområder og alternativer er brukt opp.