«Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest»