Regjeringa har konkludert for sin del når det gjelder langtidsplanen for forsvaret med å beholde Kystvakta på Sortland, men vil legge ned Orionbasen på Andøya.

Fra nå av står kampen om hva Stortinget endelig vedtar. Det skal mye til om innstillinga om Kystvakta på Sortland endres. Det viktige nå blir kampen for at den maritime luftovervåkninga av nordområdene skal fortsette med utgangspunkt fra Andenes.

Erfaringer fra kampen om Sjømatindustrimeldinga gir oss gode håp om at denne kampen kan vinnes. Etter intens faglig og folkelig argumentasjon og aksjoner, endte den saken med at Stortinget endra sentrale deler av regjeringas innstilling til betydelig bedre resultat for Kysten.

Det gir skikkelig håp også for Orionbasen på Andenes! Her må alle kluter settes inn fram til høstens stortingsvedtak.

Det er liten tvil om at en opprettholdelse av den maritime overvåkingen med utgangspunkt på Andenes er det beste forsvarsmessig og økonomisk. Regjeringas plan er å flytte både overvåking med nye fly, supplert med testing og utbygging av droneovervåking, til Evenes som tidligere er vedtatt som framskutt base for de nye jagerflyene.

Vår holdning er at dette åpenbart vil gi en enda sterkere sentralisering og «sømløs» mulighet for NATO(USA) til å holde kontroll og innsyn over Norges områder i nord. Det vil kunne være en svekkelse av den sivile rollen flyovervåkinga har i dag (bl.a. trygghet og redning for fiskeflåten i nord) dersom denne enda sterke integreres i et større militærkompleks på Evenes.

Ved å opprettholde både Andøybasen og Evenes som militæranlegg, vil det kreve mer av en eventuell fiende å angripe begge enn gjennom ett slag å slå ut bare den ene med samla installasjoner. Forsvarsevnen vil ofte styrkes ved å spre anlegg, noe vi mener gjelder i denne saka.

Så er det ingen grunn til å ha noe som helst truverdighet til forsvarets egne økonomiske beregninger. De har gjennom flere tiår vist seg å være langt unna sluttresultatene. Andøya har i dag det alt vesentlige som kan bygges på i framtida både med hensyn til materiell og kompetanse.

Rødt mener at Andøy må opprettholdes som base for maritim, luftovervåking ut fra et nasjonalt styrt, norsk forsvar. Så er det slik at når dette er det beste alternativet, og den norske staten har vært med å bygge opp et helt lokalsamfunn rundt Orionbasen, ligger det et entydig samfunnsansvar for ikke å rive dette opp.

Med så breie og grunnleggende argumenter for at regjeringa må snu i denne saka, er det grunnlag for kraftige reaksjoner. Engasjement, argumentasjon og ulike aksjoner kan ytterligere fremme saka, og gjøre at det endelige resultatet ikke blir slik regjeringa la fram sist fredag.

Det er temmelig åpenbart at når det også gjelder overvåking av nordområdene fra luften, som er Andøybasens hovedoppgave i dag, har en NATO-strategi ligget som et bakteppe.

Som statsminister Erna Solberg sa da langtidsplanen ble lagt fram fredag: «Hele Forsvaret skal kunne jobbe sømløst med våre allierte, dersom krisa rammer».

Forsvarsminister Ine E. Søreide sa samtidig: «Vi har et spesielt ansvar på vegne av alliansen, og når vi investerer i kampfly, i ubåter og i maritim etterretning, så er det uhyre viktig for Norge, men også viktige bidrag for NATO».

Rødt mener at den overordna strategien med å underordne oss NATOs (USAs) strategier for sikring av Norges grenser, er grunnleggende feil. Det samme er at regjeringa også endrer formålet fra tidligere om at forsvaret skulle virke krigsforebyggende til nå å skulle virke avskrekkende.

Dette er en grunnleggende endring som vil påvirke vårt forhold til naboen Russland på en negativ måte.

Rødt Sortland, Christoffer Ellingsen og Kamilla Fossem