Valget 11. september kan bli et miljøvalg. Det kan bli et valg av flere lærere i skolen. Det kan bli et valg om høyere barnetrygd, sterkere forsvar i nord, og et valg om at kystflåten og kysten skal styrkes gjennom en ny fiskeripolitikk. Eller det kan bli et valg om hvem man helst vil ha som statsminister.

Hvis valget har begynt å handle om hvorvidt du synes Jonas er en snobb, eller at Erna er folkelig, har det sluttet å handle om hvor landet skal, og begynt å handle om hvem du liker. Dét er ganske farlig. For SV sin del er saken enkel: SV er aldri på vippen, vi er bestandig til venstre, og vi vil trekke enhver regjering til venstre. For oss er politikken viktigst, og spill og posisjoner mindre sentralt. Gjennomslag for våre krav er det som teller.

Derfor går SV til valg på å felle Erna. Vi mener hun har feilet. Hun har brukt mer oljepenger enn noen regjering før henne, men har samtidig kuttet i barnetillegget til de uføre, kuttet i bostøtten for de fattigste, kuttet i overgangsstønaden for gravide, og fjernet feriepengene til de arbeidsledige. I mellomtiden har landets rikeste fått mange milliarder kroner i skattelettelser. Disse pengene har de ikke investert i nye jobber, slik Høyre og Frp vil ha folk til å tro. Realiteten er at det under regjeringen Solberg kun er skapt 14 400 nye arbeidsplasser per år, mens de rødgrønne skapte 44 800. Skattelettelsene har vært bortkastet på de rike. SV vil til sammenligning gi skattelettelser til alle som tjener under seks hundre tusen.

Erna har brukt tid på en fraværsgrense i videregående som det er usikkert om virkelig fungerer. Hun har brukt tid på å lage et karakterkrav som stenger superkompetente lærere som ikke liker matematikk ute av skolen. Hun burde i stedet prioritert flere lærere, for det vet vi fungerer! Øker man lærertallet, blir det mindre behov for spesialundervisning. Det blir også mindre frafall mange år senere, når elevene begynner på videregående. SV vil derfor ha en lærernorm, med femten elever per lærer i første til fjerde klasse og tjue elever per lærer i femte til tiende.

Erna har svekket forsvaret i nord. Hun har fjernet Sjøheimevernet, vil flytte helikopterskvadronen fra Bardufoss, vil legge ned Andøya flystasjon, og har ribbet hæren og sjøforsvaret for midler. Alt dette for å kjøpe F-35 jagerfly som passer best til å bombe land i Midt-Østen. SV vil bygge opp forsvaret i nord, og setter av mer penger til hæren, sjøforsvaret og Heimevernet enn regjeringen. Vi finansierer det ved å kjøpe litt færre jagerfly.

Sist men ikke minst vil Erna stikke oljeboret overalt hvor det kan tenkes at det ligger en dråpe klimaskadelig drivstoff. Det vil ikke SV. Vi vil verne Lofoten, Vesterålen og Senja permanent. Vi vil kutte tre millioner tonn CO2 mer enn planen er i dag. Vil vil ha oppdrettsanleggene ut av nasjonale laksefjorder. Vi vil sette av store summer til forskning og teknologiutvikling slik at Norge kan ta ledelsen i kappløpet om verdifull grønn teknologi. Kursen må snarest legges om, både for å redde klimaet og for å posisjonere næringslivet for nye muligheter.

SV vil gjøre ulikhetene mindre, ikke større, slik de har blitt under Erna. Høyrelederen sier hun bryr seg om de fattige, men det har blitt tredve tusen flere fattige barn på hennes vakt. Regjeringen snakker om å ta vare på alle, men er mindre troverdig enn en svett pokerspiller med lite sjetonger. SV vil ta tak, blant annet ved å øke barnetrygda kraftig. Hvis vi skrur den opp til 1996-nivå vil det blir tjue tusen færre barn som blir sittende hjemme når de andre drar på skoletur. SV syns vi skal prioritere barna, elevene, miljøet og arbeidslivet. Der Erna har kuttet i Arbeidsmiljøloven, vil SV gi arbeidstakerne flere rettigheter, og arbeidsgiveren større ansvar. Det bidrar også til mindre ulikhet, til mer rettferdighet og til et varmere Norge. Stem på mindre ulikhet. Stem på SV den 11. september.